Про внесення змін до Закону України "Про споживчу кооперацію" 14 жовтня 1992 року N 2687-XII

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

Про внесення змін до Закону України "Про споживчу кооперацію"

 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 48, ст.657 )

 

     У зв'язку з прийняттям Закону України "Про банкрутство" ( 2343-12 ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     Абзац перший пункту 1 статті 18 Закону України "Про споживчу кооперацію" ( 2265-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992р., N 30, ст.414) доповнити словами: "а в разі банкрутства - за рішенням арбітражного суду".
 


 Президент України                                       Л.КРАВЧУК

 м.Київ, 14 жовтня 1992 року
      N 2687-XII