Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про державне мито" 14 жовтня 1992 року N 2682-XII

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про державне мито"

 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 48, ст.652 )

 

     У зв'язку з прийняттям Закону України "Про банкрутство" ( 2343-12 ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     Підпункт "б" пункту 2 статті 4 Закону України "Про державне мито" ( 1994-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 12, ст.170, N 39, ст.573) доповнити словами "а також заяв кредиторів про порушення справи про банкрутство".
 


 Президент України                                       Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 14 жовтня 1992 року
      N 2682-XII