Про внесення змін до Закону України "Про іноземні інвестиції" 14 жовтня 1992 року N 2689-XII

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

Про внесення змін до Закону України "Про іноземні інвестиції"

 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 48, ст.659 )

 

     У зв'язку з прийняттям Закону України "Про банкрутство" ( 2343-12 ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     Пункт "в" статті 38 Закону України "Про іноземні інвестиції" ( 2198-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 26, ст.357) після слова "суду" доповнити словами "арбітражного суду".
 


 Президент України                                       Л.КРАВЧУК

 м.Київ, 14 жовтня 1992 року
      N 2689-XII