Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" 1 липня 1992 року N 2532-XII

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 37, ст.543 )
  ( Вводиться в дію Постановою ВР N 2533-XII ( 2533-12 ) від 01.07.92, ВВР, 1992, N 37, ст.544 )
 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     Внести зміни і доповнення до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 13, ст.178):
 

     1. У статті 2:
 

     частину другу викласти в такій редакції:
 

     "Такими зонами є:

     1) зона відчуження - це територія, з якої проведено евакуацію населення в 1986 році;

     2) зона безумовного (обов'язкового) відселення - це територія, що зазнала інтенсивного забруднення довгоживучими радіонуклідами, з щільністю забруднення грунту понад доаварійний рівень ізотопами цезію від 15,0 Кі/км2 та вище, або стронцію від 3,0 Кі/км2 та вище, або плутонію від 0,1 Кі/км2 та вище, де розрахункова ефективна еквівалентна доза опромінення людини з урахуванням коефіцієнтів міграції радіонуклідів у рослини та інших факторів може перевищити 5,0 мЗв (0,5 бер) за рік понад дозу, яку вона одержувала у доаварійний період;

     3) зона гарантованого добровільного відселення - це територія з щільністю забруднення грунту понад доаварійний рівень ізотопами цезію від 5,0 до 15,0 Кі/км2, або стронцію від 0,15 до 3,0 Кі/км2, або плутонію від 0,01 до 0,1 Кі/км2, де розрахункова ефективна еквівалентна доза опромінення людини з урахуванням коефіцієнтів міграції радіонуклідів у рослини та інших факторів може перевищити 1,0 мЗв (0,1 бер) за рік понад дозу, яку вона одержувала у доаварійний період;

     4) зона посиленого радіоекологічного контролю - це територія з щільністю забруднення грунту понад доаварійний рівень ізотопами цезію від 1,0 до 5,0 Кі/км2, або стронцію від 0,02 до 0,15 Кі/км2, або плутонію від 0,005 до 0,01 Кі/км2 за умови, що розрахункова ефективна еквівалентна доза опромінення людини з урахуванням коефіцієнтів міграції радіонуклідів у рослини та інших факторів перевищує 0,5 мЗв (0,05 бер) за рік понад дозу, яку вона одержувала у доаварійний період";
 

     частину четверту викласти в такій редакції:
 

     "Критерії, за якими провадиться розмежування категорій зон, встановлюються Національною комісією по радіаційному захисту населення України".
 

     2. Частину п'яту статті 4 викласти в такій редакції:
 

     "Право на самостійне переселення (до створення умов для відселення) мають громадяни, які проживають у зонах безумовного (обов'язкового) та гарантованого добровільного відселення, а також сім'ї, які проживають у зоні посиленого радіоекологічного контролю, у складі яких є вагітні жінки або діти до 18 років, за умови, що вони за медичними показниками, які визначаються Міністерством охорони здоров'я України, проживати в цій зоні не можуть, або у разі перевищення індивідуальної ефективної еквівалентної дози опромінення людини понад 70 мЗв (7 бер) за життя".
 

     3. Статтю 10 викласти в такій редакції:
 

     "Стаття 10. Визначення осіб, які належать до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
 

     Учасниками ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС вважаються громадяни, які безпосередньо брали участь у будь-яких роботах, пов'язаних з усуненням самої аварії, її наслідків у зоні відчуження у 1986-1987 роках незалежно від кількості робочих днів, а у 1988-1990 роках - не менше 30 календарних днів, у тому числі проведенні евакуації людей і майна з цієї зони, а також тимчасово направлені або відряджені у зазначені строки для виконання робіт у зоні відчуження, включаючи військовослужбовців *, працівники державних, громадських, інших підприємств, установ і організацій незалежно від їх відомчої підпорядкованості, а також ті, хто працював не менше 14 календарних днів у 1986 році на діючих пунктах санітарної обробки населення і дезактивації техніки. Перелік цих пунктів визначається Кабінетом Міністрів України".

 

     * Тут і надалі до військовослужбовців належать: особи офіцерського складу, прапорщики, мічмани, військовослужбовці надстрокової служби, військовослужбовці-жінки, а також сержанти (старшини), солдати (матроси), які перебувають (перебували) на дійсній строковій службі у збройних силах, керівний і оперативний склад органів Комітету державної безпеки, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, а також інших військових формувань.
 

     4. Статтю 11 викласти в такій редакції:
 

     "Стаття 11. Визначення осіб, які належать до потерпілих від Чорнобильської катастрофи
 

     До потерпілих від Чорнобильської катастрофи належать:

     1) евакуйовані із зони відчуження та відселені із зон безумовного (обов'язкового) та гарантованого добровільного відселення;

     2) особи, які постійно проживали на територіях зон безумовного (обов'язкового) та гарантованого добровільного відселення на день аварії або прожили за станом на 1 січня 1993 року на території зони безумовного (обов'язкового) відселення не менше двох років, а на території зони гарантованого добровільного відселення - не менше трьох років та відселені або самостійно переселилися з цих територій;

     3) особи, які постійно проживають або постійно працюють у зонах безумовного (обов'язкового) та гарантованого добровільного відселення за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення не менше двох років, а у зоні гарантованого добровільного відселення - не менше трьох років;

     4) особи, які постійно проживають або постійно працюють на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали у цій зоні не менше чотирьох років;

     5) особи, які тимчасово працювали з моменту аварії до 1 липня 1986 року не менше 14 календарних днів або не менше трьох місяців протягом 1986-1987 років на території зони безумовного (обов'язкового) відселення, за умови, що їх було направлено в цю зону за розпорядженнями міністерств, відомств, виконавчих комітетів обласних Рад народних депутатів.

     Крім осіб, зазначених у частині першій цієї статті, до потерпілих від Чорнобильської катастрофи належать діти, у яких доза опромінення щитовидної залози перевищує рівні, встановлені Міністерством охорони здоров'я України".
 

     5. У статті 12 після слів "медичною установою" доповнити словами "(не нижче обласного рівня або спеціалізованими медичними установами Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства оборони України, Служби національної безпеки України)" і далі за текстом.

 

     6. У статті 14:
 

     частину першу викласти в такій редакції:
 

     "Для встановлення пільг і компенсацій визначаються такі категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи:

     1) інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи (статті 10 і 11), щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу, - категорія 1;

     2) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які працювали у зоні відчуження:

     - з моменту аварії до 1 липня 1986 року - незалежно від кількості робочих днів;

     - з 1 липня 1986 року по 31 грудня 1986 року - не менше 5 календарних днів;

     - у 1987 році - не менше 14 календарних днів, а також потерпілі від Чорнобильської катастрофи;

     - евакуйовані у 1986 році із зони відчуження;

     - особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, - категорія 2;

     3) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які працювали:

     - у зоні відчуження з 1 липня 1986 року по 31 грудня 1986 року - від 1 до 5 календарних днів;

     - у зоні відчуження в 1987 році - від 1 до 14 календарних днів;

     - у зоні відчуження в 1988-1990 роках - не менше 30 календарних днів;

     - на діючих пунктах санітарної обробки населення і дезактивації техніки - не менше 14 календарних днів у 1986 році,

     а також потерпілі від Чорнобильської катастрофи (не віднесені до категорії 2), які:

     - постійно проживали на територіях зон безумовного (обов'язкового) та гарантованого добровільного відселення на день аварії або які за станом на 1 січня 1993 року прожили у зоні безумовного (обов'язкового) відселення не менше двох років, а на території зони гарантованого добровільного відселення - не менше трьох років та відселені або самостійно переселилися з цих територій;

     - постійно проживають або постійно працюють у зонах безумовного (обов'язкового) та гарантованого добровільного відселення за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення не менше двох років, а у зоні гарантованого добровільного відселення - не менше трьох років, - категорія 3;

     4) особи, які постійно проживають або постійно працюють на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали у цій зоні не менше чотирьох років, - категорія 4";
 

     частину другу статті 14 викласти в такій редакції:
 

     "Крім встановлених цією статтею категорій осіб, право на пільги, передбачені цим Законом, мають особи, які тимчасово працювали з моменту аварії до 1 липня 1986 року не менше 14 календарних днів або не менше трьох місяців протягом 1986-1987 років на території зони безумовного (обов'язкового) відселення, за умови, що їх було направлено в цю зону за розпорядженнями міністерств, відомств, виконавчих комітетів обласних Рад народних депутатів".
 

     7. Статтю 15 викласти в такій редакції:
 

     "Стаття 15. Підстави для визначення статусу громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
 

     Підставами для визначення статусу учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС є період роботи (служби) у зоні відчуження, що підтверджено відповідними документами.

     Підставою для визначення статусу евакуйованих із зони відчуження, відселених і тих, які самостійно переселилися, відповідно до статті 4 є довідка про евакуацію, відселення, самостійне переселення.

     Підставою для визначення статусу потерпілих від Чорнобильської катастрофи, які проживають або працюють на забруднених територіях, є довідка про період проживання, роботи на цих територіях.

     Видача довідок про період роботи (служби) по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, а також на територіях радіоактивного забруднення, про заробітну плату за цей період здійснюється підприємствами, установами та організаціями (військкоматами), а про період проживання на територіях радіоактивного забруднення, евакуацію, відселення, самостійне переселення - місцевими Радами народних депутатів на цих територіях.

     Визначення рівнів забруднення, доз опромінення, відновлення їх шляхом розрахунку здійснюється Кабінетом Міністрів України за поданням відповідних державних органів та обласних державних адміністрацій".
 

     8. Статтю 16 викласти в такій редакції:
 

     "Стаття 16. Організація єдиного державного обліку осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
 

     З метою найбільш ефективного вирішення завдань медико-соціального забезпечення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, створюється Державний реєстр України (єдина інформаційна система), до складу якого входять соціологічні, дозиметричні і медичні підреєстри.

     Головними завданнями Державного реєстру України є здійснення контролю за станом здоров'я, вивчення найближчих та віддалених медичних наслідків у осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

     Міністерства та інші центральні органи державного управління, виконавчі комітети місцевих Рад народних депутатів, органи державної адміністрації, громадські організації передають у Державний реєстр України повну і вичерпну інформацію щодо осіб, визначених статтями 10, 11, 27 цього Закону, для включення в банк даних необхідних відомостей про календарні строки їх роботи, період проживання на радіоактивно забруднених територіях, про місце роботи, про дози опромінення.

     Реєстраційний номер у Державному реєстрі України повідомляється громадянам, а також лікувальним закладам за місцем їх проживання або роботи.

     Громадянам гарантується збереження лікарської таємниці щодо відомостей, які знаходяться в Державному реєстрі України.

     Працівники Державного реєстру України несуть відповідальність згідно з чинним законодавством за розголошення відомостей щодо осіб, внесених до Державного реєстру України.

     Положення про організацію і функціонування Державного реєстру України розробляється Міністерством охорони здоров'я України та затверджується Кабінетом Міністрів України".
 

     9. У частині першій статті 20:
 

     пункт 2 викласти в такій редакції:
 

     "2) безплатне позачергове зубопротезування (за винятком зубопротезування із дорогоцінних металів та прирівняних по вартості до них, що визначається Міністерством охорони здоров'я України)";
 

     пункт 7 викласти в такій редакції:
 

     "7) переважне право залишення на роботі при вивільненні працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, в тому числі при ліквідації, реорганізації або перепрофілюванні підприємства, установи, організації, скороченні чисельності або штату працівників, а також на працевлаштування.

     У разі вивільнення працівників у зв'язку з ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, установи, організації, скороченням чисельності або штату працівників їм виплачується допомога в розмірі трикратної середньомісячної заробітної плати, а також зберігається за їх бажанням посадовий оклад, тарифна ставка (оклад) на новому місці роботи, але не більше одного року. Їм також гарантується працевлаштування з урахуванням їх побажань або можливість навчання нових професій (спеціальностей) із збереженням у встановленому порядку середньої заробітної плати за останнім місцем роботи за весь період перепідготовки, але не більше одного року.

     При переведенні у зв'язку із станом здоров'я на нижчеоплачувану роботу зазначеним працівникам виплачується різниця між попереднім заробітком і заробітком на новій роботі до встановлення інвалідності або одужання, але не більше одного року";
 

     в першому абзаці пункту 11 друге речення вилучити;
 

     пункт 15 викласти в такій редакції:
 

     "15) безплатне користування всіма видами міського і приміського транспорту (крім таксі) на території України";
 

     пункт 19 викласти в такій редакції:
 

     "19) безплатний проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України і назад автомобільним, або повітряним, або залізничним, або водним транспортом з правом першочергового придбання квитків";
 

     пункт 26 викласти в такій редакції:
 

     "26) вступ поза конкурсом у вищі навчальні заклади, професійні навчально-виховні заклади, а також на курси для професійного навчання з обов'язковим наданням гуртожитку на час навчання для тих, хто не має житла, і гарантованою виплатою стипендії, підвищеної на 100 процентів, незалежно від місця навчання на території України. Особи, які закінчили середні навчальні заклади з відзнакою (відмінними оцінками), приймаються без екзаменів у вищі навчальні заклади за результатами співбесіди. Вказані особи навчаються за рахунок держави".
 

     10. У частині першій статті 21:
 

     пункт 1 викласти в такій редакції:
 

     "1) пільги, передбачені пунктами 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32 статті 20";
 

     пункт 4 викласти в такій редакції:
 

     "4) 50-процентна знижка вартості проїзду один раз на рік до будь-якого пункту України і назад автомобільним, або повітряним, або залізничним, або водним транспортом";
 

     пункт 6 викласти в такій редакції:
 

     "6) забезпечення продуктами харчування за фізіологічними нормами з обов'язковим прикріпленням до відповідних магазинів за місцем проживання. Зазначеним особам компенсується 25 процентів вартості продуктів харчування за фізіологічними нормами, встановлюваними Міністерством охорони здоров'я України, за винятком дітей, які знаходяться на повному державному забезпеченні";
 

     пункт 9 викласти в такій редакції:
 

     "9) безплатне користування всіма видами міського та приміського транспорту (крім таксі) на території України для учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які належать до категорії 2".
 

     11. У статті 22:
 

     пункт 1 викласти в такій редакції:
 

     "1) пільги, передбачені пунктами 1, 2, 3, 5, 6, 8, 17, 20, 27 статті 20, а також пунктом 7 статті 20 для учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які належать до категорії 3";
 

     пункт 6 викласти в такій редакції:
 

     "6) зарахування поза конкурсом при одержанні позитивних оцінок на вступних екзаменах у навчальні заклади осіб, які проживають на території радіоактивного забруднення та прожили на цих територіях не менше двох років і направлені на навчання згідно з планом цільової підготовки або договорами з підприємствами. Вказані особи навчаються за рахунок держави.

     Студентам, які проживали до вступу в навчальні заклади на територіях радіоактивного забруднення не менше двох років, гарантується надання гуртожитку, якщо вони не мають житла, а також виплата стипендії, підвищеної на 100 процентів, незалежно від місця навчання на території України";
 

     пункт 13 викласти в такій редакції:
 

     "13) особам, які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов'язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення не менше двох років, а у зоні гарантованого добровільного відселення - не менше трьох років, - надання пільг, передбачених пунктом 18 статті 20, а також першочергове безплатне забезпечення за місцем роботи санаторно-курортними путівками чи путівками на відпочинок або компенсація за їх бажанням середньої вартості путівки в Україні для самостійного санаторно-курортного лікування чи відпочинку";
 

     доповнити статтю частиною другою такого змісту:
 

     "Компенсації і пільги, передбачені пунктами 1, 2, 5, 7, 8, 17, 20, 27 статті 20, поширюються на сім'ї померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 3, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою".
 

     12. У частині першій статті 23:
 

     пункт 1 викласти в такій редакції:
 

     "1) пільги, передбачені пунктами 1, 3, 5, 6, 8 статті 20 і пунктами 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12 статті 22";
 

     пункт 2 викласти в такій редакції:
 

     "2) першочергове зубопротезування із знижкою вартості на 50 процентів (за винятком зубопротезування із дорогоцінних металів та прирівняних по вартості до них, що визначається Міністерством охорони здоров'я України)";
 

     частину другу викласти в такій редакції:
 

     "Особи, які постійно проживають та постійно працюють або постійно проживають у зоні посиленого радіоекологічного контролю, звільняються від сплати податків і мита всіх видів, а особи, які постійно працюють, але не проживають у зоні посиленого радіоекологічного контролю, звільняються від сплати прибуткового податку, - за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали у цій зоні не менше чотирьох років".
 

     13. Статтю 24 викласти в такій редакції:
 

     "Стаття 24. Компенсації та пільги громадянам, які тимчасово працювали на території зони безумовного (обов'язкового) відселення у 1986 році
 

     Громадянам, які тимчасово працювали з моменту аварії до 1 липня 1986 року не менше 14 календарних днів або не менше трьох місяців протягом 1986-1987 років на території зони безумовного (обов'язкового) відселення, за умови, що їх було направлено в цю зону за розпорядженнями міністерств, відомств, виконавчих комітетів обласних Рад народних депутатів, надаються компенсації та пільги, передбачені пунктами 1, 6, 8, 20, 27, 29 статті 20 і пункту 3 статті 23".
 

     14. Статтю 26 викласти в такій редакції:
 

     "Стаття 26. Винагорода за вислугу років працівникам, віднесеним до категорій 1, 2, 3, 4
 

     Працівники, віднесені до категорій 1, 2, 3, 4, мають право на щорічну одноразову винагороду за вислугу років незалежно від місця роботи або служби. Розмір винагороди визначається залежно від загального стажу роботи:
 

 ————————————————————————————————————————————————————————————

За умови загального | Розмір річної винагороди з розрахунку

стажу роботи        | місячної тарифної ставки, посадового

                     | окладу, окладу грошового утримання,

                     | які склалися на кінець року

————————————————————————————————————————————————————————————

від 1 до 3 років  0,8  від 3 до 5 років  1,0  від 5 до 10 років  1,2  від 10 до 15 років 1,5  понад 15 років  2,0  

 

     Винагорода за вислугу років виплачується за повний відпрацьований календарний рік, а якщо працівник відпрацював менше календарного року - пропорційно відпрацьованому часу.

     Непрацюючим пенсіонерам органами, які виплачують пенсію, виплачується винагорода за вислугу років у розмірі двомісячної суми основної пенсії.

     Винагорода за вислугу років виплачується в кінці року.

     В усіх випадках винагорода за вислугу років не повинна перевищувати 15 мінімальних заробітних плат".
 

     15. У статті 27:
 

     четвертий абзац викласти в такій редакції:
 

     "- проживають або проживали на момент аварії або не менше двох років у зоні гарантованого добровільного відселення";
 

     шостий абзац викласти в такій редакції:
 

     "- народилися після 26 квітня 1986 року від батька, який на час настання вагітності матері має підстави належати до категорії постраждалих, або матері, яка на час настання вагітності або під час вагітності має підстави належати до категорії постраждалих";
 

     восьмий абзац вилучити.
 

     16. У статті 29 друге і третє речення вилучити.
 

     17. У частині першій статті 30:
 

     пункт 5 доповнити абзацом третім такого змісту:
 

     "При цьому, в разі недостатньої тривалості щорічної відпустки одному з батьків або особі, яка доглядає за потерпілою дитиною, надається додаткова відпустка без збереження заробітної плати";
 

     пункт 6 викласти у такій редакції:
 

     "6) щомісячна виплата 50 процентів мінімальної заробітної плати незалежно від інших виплат на кожну дитину шкільного віку, яка евакуйована із зони відчуження або народилася після 26 квітня 1986 року від батька, який на час настання вагітності матері має підстави належати до категорії 1 або 2, або матері, яка на час настання вагітності або під час вагітності має підстави належати до категорії 1 або 2, а також на кожну дитину, яка проживала у зоні безумовного (обов'язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення";
 

     у пункті 11 слово "проживають" замінити на слово "навчаються".
 

     18. У статті 32 абзац п'ятий пункту 2 викласти в такій редакції:
 

     "Місцеві Ради народних депутатів щорічно виділяють для забезпечення жилою площею вказаних громадян 15 процентів всього збудованого житла (в тому числі підприємствами, установами, організаціями), для чого Кабінет Міністрів України щорічно виділяє обласним державним адміністраціям, на території яких самостійно переселяються громадяни з території радіоактивного забруднення, цільовим призначенням капітальні вкладення відповідно до кількості сімей, що самостійно переселилися".
 

     19. У частині першій статті 36:
 

     пункт 1 викласти в такій редакції:
 

     "1) виплата одноразової допомоги у розмірі трьох мінімальних заробітних плат на кожного члена сім'ї";
 

     пункт 2 викласти в такій редакції:
 

     "2) оплата вартості проїзду, витрат на перевезення майна залізничним, водним або автомобільним транспортом за нормами, встановленими обласною державною адміністрацією";
 

     у пункті 5 слова "5 тисяч карбованців" замінити словами "п'ятдесяти мінімальних заробітних плат".
 

     20. Статтю 37 доповнити частинами другою і третьою такого змісту:
 

     "Перелік населених пунктів, жителям яких виплачується щомісячна грошова допомога, затверджується Кабінетом Міністрів України.

     Ця допомога виплачується щомісячно за місцем роботи, пенсіонерам - органами, які виплачують пенсію, непрацюючим громадянам - місцевими органами державної адміністрації або виконавчими комітетами міських Рад народних депутатів за місцем проживання. Виплата за два і більше місяців забороняється".
 

     21. У статті 39:
 

     частину першу викласти в такій редакції:
 

     "Оплата праці громадян, які працюють на територіях радіоактивного забруднення, провадиться за підвищеними тарифними ставками (відрядними розцінками) і посадовими окладами залежно від рівня радіоактивного забруднення ізотопами цезію в таких розмірах:

     - від 1 до 5 Кі/км2 - на 20-30 процентів, але не більше 1,0 мінімальної заробітної плати;

     - від 5 до 10 Кі/км2 - на 30-40 процентів, але не більше 1,5 мінімальної заробітної плати;

     - від 10 до 15 Кі/км2 - на 40-60 процентів, але не більше 2,0 мінімальних заробітних плат;

     - від 15 до 30 Кі/км2 - на 60-80 процентів, але не більше 2,5 мінімальної заробітної плати;

     - понад 30 Кі/км2 - на 80-100 процентів, але не більше 3,0 мінімальних заробітних плат";
 

     частину третю викласти в такій редакції:
 

     "Основний розмір пенсії непрацюючим пенсіонерам, допомоги, яка виплачується органами соціального забезпечення замість пенсії, стипендій студентам, які навчаються на цих територіях, підвищується у розмірах, встановлених частиною першою цієї статті. Пенсіонерам, які працюють у зонах радіоактивного забруднення, оплата праці додатково підвищується на 25 процентів від розміру мінімальної заробітної плати".
 

     22. Частину першу статті 41 викласти в такій редакції:
 

     "Працівникам, тимчасово переведеним або відрядженим для роботи на територіях радіоактивного забруднення, оплата праці провадиться відповідно до статті 39 цього Закону, виплачуються добові у розмірі, передбаченому законодавством. У зоні відчуження добові виплачуються у підвищеному розмірі, який встановлюється Кабінетом Міністрів України".
 

     23. Статтю 43 викласти в такій редакції:
 

     "Стаття 43. Оплата праці працівників, зайнятих спеціальною переробкою, утилізацією, дослідженням сировини і матеріалів з підвищеною внаслідок Чорнобильської катастрофи радіоактивністю, а також контролем, ремонтом і спеціальною обробкою радіоактивно забруднених технічних засобів
 

     Оплата праці працівників, зайнятих спеціальною переробкою, утилізацією, дослідженням сировини і матеріалів з підвищеною внаслідок Чорнобильської катастрофи радіоактивністю, провадиться за підвищеними на 25 процентів тарифними ставками (відрядними розцінками) і посадовими окладами за умови розташування підприємства поза зонами радіоактивного забруднення і постійної потужності дози зовнішнього опромінення на робочому місці понад 50 мікрорентген на годину.

     Оплата праці працівників, зайнятих ремонтом і обслуговуванням технічних засобів та обладнання, їх спеціальною обробкою, проведенням дозиметричного контролю, провадиться за підвищеними на 25 процентів тарифними ставками (відрядними розцінками), посадовими окладами за умови, що поверхневе забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи цих технічних засобів та обладнання перевищує встановлені норми".
 

     24. Статтю 48 викласти в такій редакції:
 

     "Стаття 48. Компенсації за шкоду, заподіяну здоров'ю, особам, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та сім'ям за втрату годувальника
 

     Одноразова компенсація особам, які стали інвалідами, та сім'ям, які втратили годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, виплачується в таких розмірах:

     - інвалідам I групи - 60 мінімальних заробітних плат, але не менше 10 тисяч карбованців;

     - інвалідам II групи - 45 мінімальних заробітних плат, але не менше 7 тисяч карбованців;

     - інвалідам III групи - 30 мінімальних заробітних плат, але не менше 5 тисяч карбованців;

     - сім'ям, які втратили годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, - 60 мінімальних заробітних плат, але не менше 10 тисяч карбованців;

     - батькам загиблого - 30 мінімальних заробітних плат, але не менше 5 тисяч карбованців.

     У разі встановлення інвалідності вищої групи інвалідам виплачується різниця у компенсаціях.

     Виплата здійснюється з мінімальної заробітної плати, яка склалася на момент встановлення інвалідності чи втрати годувальника.
 

     Щорічна допомога на оздоровлення виплачується в таких розмірах:

     - інвалідам I і II груп - у розмірі трьох мінімальних заробітних плат;

     - інвалідам III групи - у розмірі двох мінімальних заробітних плат;

     - учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС:

     1986-1987 років - у розмірі трьох мінімальних заробітних плат;

     1988 року - у розмірі двох мінімальних заробітних плат;

     1989-1990 років - у розмірі однієї мінімальної заробітної плати;

     - кожній дитині, яка втратила внаслідок Чорнобильської катастрофи одного з батьків, - у розмірі однієї мінімальної заробітної плати;

     - евакуйованим із зони відчуження у 1986 році, включаючи дітей, - у розмірі однієї мінімальної заробітної плати.

     Щорічна допомога на оздоровлення виплачується працівникам за місцем роботи при наданні відпустки, непрацюючим громадянам - органами, що виплачують пенсію, в кінці року, дітям - за місцем основної роботи одного з батьків до 1 червня кожного року. У разі виникнення права на щорічну допомогу з різних підстав, передбачених частиною другою цієї статті, надається одна з них, за вибором особи".
 

     25. У четвертому абзаці статті 50 вилучити слова "а також особам, захворювання яких пов'язане з наслідками Чорнобильської катастрофи".
 

     26. Друге речення статті 54 викласти в такій редакції: "При цьому пенсія по інвалідності учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 1986 року, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, не може бути нижчою: по I групі інвалідності - семи мінімальних заробітних плат, по II групі інвалідності - п'яти мінімальних заробітних плат, по III групі інвалідності - трьох мінімальних заробітних плат. Іншим інвалідам, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, пенсія по інвалідності не може бути нижчою: по I групі інвалідності - чотирьох мінімальних заробітних плат, по II групі інвалідності - трьох мінімальних заробітних плат, по III групі інвалідності - двох мінімальних заробітних плат".
 

     27. Статтю 55 викласти в такій редакції:
 

     "Стаття 55. Умови надання пенсій за віком особам, які працювали або проживали на територіях радіоактивного забруднення
 

     Особам, які працювали або проживали на територіях радіоактивного забруднення, пенсії надаються із зменшенням пенсійного віку, встановленого для одержання державних пенсій:

 ____________________________________________________________   N |   Категорії осіб, які постраждали             |Зменшен-

п/п|                                               |ня віку

___|_______________________________________________|________ 

 1.  Учасники ліквідації аварії на Чорнобильській      АЕС: 

 

     - які працювали у зоні відчуження з моменту

     аварії до 1 липня 1986 року незалежно від

     кількості робочих днів, а з 1 липня 1986 року

     по 31 грудня 1986 року - не менше 5 календарних

     днів                                             10 років 

 

     - які працювали у 1987 році у зоні відчуження

     не менше 14 календарних днів                      8 років 

 

     - які працювали з 1 липня 1986 року по 31 грудня

     1986 року у зоні відчуження від 1 до 5 кален-

     дарних днів, у 1987 році - від 10 до 14 календар-

     них днів, у 1988 році - не менше 30 календарних

     днів, на діючих пунктах санітарної обробки на-

     селення і дезактивації техніки - не менше 14 ка-

     лендарних днів у 1986 році                       5 років  

 

     Учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які відпрацювали на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком N 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджуваним у встановленому порядку (чоловіки - 10 років і більше, жінки - 7 років 6 місяців і більше), вік виходу на пенсію зменшується додатково на три роки понад передбачений цією статтею.

     Учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які відпрацювали на інших роботах з шкідливими і важкими умовами праці за списком N 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджуваним у встановленому порядку (чоловіки - 12 років 6 місяців і більше, жінки - 10 років і більше), вік виходу на пенсію зменшується додатково на один рік понад передбачений цією статтею.
 

2. Потерпілі від Чорнобильської катастрофи: 

     - евакуйовані з 10-кілометрової зони відчуження  у 1986  році           10 років 

     - евакуйовані з інших територій зони відчуження        у 1986 році      8 років 

     - особи, які постійно проживали або постійно проживають чи постійно працювали 4 роки * або постійно працюють у зоні безумовного     та додатково

       (обов'язкового) відселення за умови, що      1 рік за кож-        вони за станом на 1 січня 1993 року прожили  ний рік про-  або відпрацювали у цій зоні не менше 

        живання, робо-   2 років ти, але не більше 9 років 

     - особи, які постійно проживали або 3 роки *  постійно проживають чи постійно працювали    та додатково        або постійно працюють у зоні гарантованого   1 рік за 2  

      добровільного відселення за умови, що вони   роки про-   за станом на 1 січня 1993 року прожили або   живання, робо-  відпрацювали у цій зоні не менше 3 років     ти, але не більше 6 років 

     - особи, які постійно проживали або постійно  2 роки * проживають чи постійно працювали або         та додатково        постійно працюють у зоні посиленого          1 рік за 3

       радіологічного контролю за умови, що вони    роки про-        за станом на 1 січня 1993 року прожили або   живання, робо- відпрацювали у цій зоні не менше 4 років     ти, але не  більше 5 років 

     - особи, які тимчасово працювали з момен-        ту аварії до 1 липня 1986 року не менше        14 календарних днів або не менше трьох        місяців протягом 1986-1987 років у зоні

       безумовного (обов'язкового) відселення          2 роки

————————————

 

     *  Початкова величина зниження пенсійного віку встановлюється лише особам, які постійно проживали або постійно працювали у зазначених зонах з моменту аварії по 31 липня 1986 року незалежно від часу проживання або роботи в цей період.
 

     Потерпілим від Чорнобильської катастрофи, які відпрацювали на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком N 1 (чоловіки - 10 років і більше, жінки - 7 років 6 місяців і більше), вік виходу на пенсію зменшується додатково на два роки понад передбачений цією статтею.

     Потерпілим від Чорнобильської катастрофи, які відпрацювали на інших роботах з шкідливими і важкими умовами праці за списком N 2 (чоловіки - 12 років 6 місяців і більше, жінки - 10 років і більше), вік виходу на пенсію зменшується додатково на один рік понад передбачений цією статтею.

     Пенсійний вік за бажанням особи може бути знижено тільки за однією підставою, передбаченою цією статтею, якщо не обумовлено інше.

     Призначення та виплата пенсій названим категоріям провадиться відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ) і цього Закону".
 

     28. Частину другу статті 58 вилучити.
 

     29. Частину першу статті 59 викласти в такій редакції:
 

     "Пенсії військовослужбовцям призначаються з їх грошового забезпечення згідно з цим Законом та іншими законодавчими актами. Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю, призначається відповідно до статті 51 цього Закону".
 

     30. Статтю 61 викласти в такій редакції:
 

     "Стаття 61. Громадські об'єднання осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
 

     Громадські об'єднання осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, статутною діяльністю яких є подання допомоги постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, та їх фонди звільняються від усіх видів оподаткування, сплати мита і відрахувань до бюджету, а їх підприємства і організації - від податку з доходу (прибутку) у розмірі суми, яка направляється в ці громадські об'єднання для здійснення їх статутної діяльності.

     Громадські об'єднання та їх фонди, вказані в частині першій цієї статті, їх підприємства і організації звільняються від податку на імпорт, експорт та сплати мита за товари, що імпортуються та експортуються згідно із статутною діяльністю, якщо членами цих об'єднань і фондів, працівниками їх підприємств і організацій є не менше 75 процентів осіб, що мають статус громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

     Підприємства і організації вказаних громадських об'єднань звільняються від оподаткування на 75 процентів, якщо членами організацій і працівниками підприємств є не менше 50 процентів осіб, що мають статус громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, і на 100 процентів, якщо членами організацій і працівниками підприємств є не менше 75 процентів осіб, що мають статус громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

     Всі кошти, які утворюються за рахунок вказаних пільг щодо оподаткування, використовуються вказаними громадськими об'єднаннями та їх фондами виключно для організації і надання соціальної, матеріальної, медичної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

     Внески і рахунки вказаних громадських об'єднань та їх фондів у банках України підлягають індексації на загальних підставах".
 

     31. Статтю 63 викласти в такій редакції:
 

     "Стаття 63. Фінансування витрат, пов'язаних з реалізацією цього Закону
 

     Фінансування витрат, пов'язаних з реалізацією цього Закону, здійснюється за рахунок державного бюджету".
 

     32. Статтю 65 викласти в такій редакції:
 

     "Стаття 65. Порядок видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
 

     1. Учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілим від Чорнобильської катастрофи видаються посвідчення, виготовлені за зразками, затвердженими Кабінетом Міністрів України.

     Дітям, які не досягли повноліття, посвідчення видаються на загальних підставах та вручаються батькам.
 

     2. При зміні категорії посвідчення підлягає заміні.
 

     3. Посвідчення "Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС" та "Потерпілий від Чорнобильської катастрофи" є документами, що підтверджують статус громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та надають право користування пільгами, встановленими цим Законом.
 

     4. Видача посвідчень провадиться Міністерством у справах захисту населення від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС України, Радою Міністрів Республіки Крим, державними адміністраціями областей, Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями за поданням районних державних адміністрацій.

     Порядок видачі посвідчень встановлюється Кабінетом Міністрів України".
 

     33. Статтю 68 викласти в такій редакції:
 

     "Стаття 68. Підстави для припинення виплати компенсацій та надання пільг за проживання на територіях зон відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення
 

     Виплата компенсацій і надання пільг, передбачених цим Законом, за проживання на територіях зон відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення припиняється при наданні спеціально збудованого у встановленому порядку житла цільового призначення і незаселенні його протягом місяця". 

 

 Президент  України                                      Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 1 липня 1992 року
     N 2532-XII