Про внесення змін і доповнень до Конституції (Основного Закону) України 19 червня 1992 року N 2480-XII

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

( Закон втратив чинність на підставі Закону N 254/96-ВР від 28.06.96, ВВР, 1996, N 30, ст.142 )
 

Про внесення змін і доповнень до Конституції (Основного Закону) України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 35, ст.514 )

 

     Внести до Конституції (Основного Закону) України ( 888-09 ) такі зміни і доповнення:
 

     1. Статтю 19 виключити.
 

     2. Частину першу статті 30 виключити.
 

     3. Статтю 31 викласти в такій редакції:
 

     "Стаття 31. В Україні існує єдине громадянство.

     Підстави і порядок набуття і втрати громадянства України визначаються Законом "Про громадянство України" ( 1636-12 ).

     На підставі двосторонніх міждержавних договорів допускається подвійне громадянство.

     Громадяни України за кордоном користуються захистом і заступництвом держави".
 

     4. Частину другу статті 34 виключити.
 

     5. Частину другу статті 35 викласти в такій редакції:
 

     Іноземні громадяни та особи без громадянства, які перебувають на території України, зобов'язані поважати і додержувати Конституції та законів України".
 

     6. Частину першу статті 37 викласти в такій редакції:
 

     "Стаття 37. Громадяни України мають усю повноту соціально-економічних, політичних та особистих прав і свобод, проголошених і гарантованих Конституцією та законами України".
 

     7. У частині другій статті 38 виключити слово "соціалістичною".
 

     8. У статті 45 виключити слова "відповідно до цілей комуністичного будівництва".
 

     9. У статті 48 слово "соціалістичного" замінити словом "конституційного".
 

     10. Частину другу статті 57 викласти в такій редакції:
 

     "Громадянин України зобов'язаний додержувати Конституції та законів України".
 

     11. У статті 58 виключити друге речення.
 

     12. Статтю 59 виключити.
 

     13. У статті 60 виключити слова "Радянської", "соціалістичної".
 

     14. У статті 61 слово "СРСР" виключити.
 

     15. У статті 62 слова "Радянської багатонаціональної держави" замінити словом "України".
 

     16. Статтю 70 викласти у такій редакції:
 

     "Стаття 70. Територія України є єдиною, неподільною, недоторканною і цілісною. Будь-які зміни території і державних кордонів України без згоди народу України не дозволяються".
 

     17. Частину третю статті 73 виключити.
 

     18. Частину першу статті 74 виключити.
 

     19. Статтю 75 виключити.
 

     20. У частині четвертій статті 90 слова "Союзу РСР та" виключити.
 

     21. Частину другу статті 95 викласти в такій редакції:
 

     "Недоторканність депутатів, а також інші гарантії депутатської діяльності встановлюються законодавством України".
 

     22. Частину третю статті 153 викласти в такій редакції:
 

     "Недоторканність суддів і народних засідателів, а також інші гарантії їх незалежності встановлюються законодавством України".
 

     23. У частині другій статті 159 виключити слова "Союзу РСР і".
 

     24. Статті 167, 168 виключити. 

 Президент України                                      Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 19 червня 1992 року
       N 2480-XII