Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про всеукраїнський та місцеві референдуми" 19 червня 1992 року N 2481-XII

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про всеукраїнський та місцеві референдуми"

 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 35, ст.515 )

 

     Внести до Закону Української РСР "Про всеукраїнський та місцеві референдуми" ( 1286-12 ) від 3 липня 1991 року (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 33, ст.443) такі зміни і доповнення:
 

     1. У назві і тексті слова "Українська РСР", "Кримська АРСР" замінити відповідно словами "Україна", "Республіка Крим".
 

     2. Частину другу статті 2 викласти в такій редакції:
 

     "Порядок підготовки і проведення республіканського та місцевих референдумів у Республіці Крим з питань, віднесених до її відання, регулюються цим Законом і законодавством Республіки Крим".
 

     3. Доповнити новими статтями 3-1, 6-1 такого змісту:
 

     "Стаття 3-1. Предмет республіканського і місцевих референдумів у Республіці Крим
 

     Предметом республіканського (Республіки Крим) референдуму може бути прийняття, зміна або скасування рішень з питань, віднесених законодавством України до відання Республіки Крим.

     Предмет місцевого референдуму в Республіці Крим визначається законодавством Республіки Крим".
 

     "Стаття 6-1. Обмеження на проведення референдумів
 

     Проведення референдумів з питань, що не відносяться до відання Республіки Крим та органів місцевого і регіонального самоврядування адміністративно-територіальних одиниць в Україні, не допускається, а результати таких референдумів визнаються такими, що не мають юридичної сили".
 

     4. Статтю 10 доповнити частиною першою такого змісту:
 

     "Прийняття рішень про проведення референдумів з питань, що не відносяться до відання Республіки Крим або до відання органів місцевого і регіонального самоврядування, тягне за собою відповідальність, передбачену законодавством".
 

     У зв'язку з цим частину першу статті 10 вважати частиною другою. 

 Президент України                                      Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 19 червня 1992 року
      N 2481-XII