Про визнання такими, що втратили чинність, деяких актів законодавства України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про громадянство України" 26 червня 1992 року N 2504-XII

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких актів законодавства України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про громадянство України"

 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 37, ст.540 )

 

     У зв'язку з прийняттям Закону України "Про громадянство України" ( 1636-12 ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     Визнати такими, що втратили чинність:
 

     Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 4 вересня 1981 року "Про порядок прийняття до громадянства Української РСР" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1981 р., N 37, ст.612);
 

     Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 4 вересня 1981 року N 2384-X;
 

     Закон Української РСР від 27 листопада 1981 року "Про затвердження Указу Президії Верховної Ради Української РСР "Про порядок прийняття до громадянства Української РСР" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1981 р., N 49, ст. 837);
 

     Постанову Президії Верховної Ради Української РСР від 9 вересня 1982 року N 3987-X;
 

     статтю 6 Закону Української РСР від 27 жовтня 1989 року "Про вибори народних депутатів Української РСР" ( 8304-11 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1989 р., додаток до N 45, ст.626);
 

     статтю 6 Закону Української РСР від 27 жовтня 1989 року "Про вибори депутатів місцевих Рад народних депутатів Української РСР" ( 8305-11 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1989 р., додаток до N 45, ст.627). 

 Президент України                                      Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 26 червня 1992 року
          N 2504-XII