Про внесення змін до статті 23 Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" 19 червня 1992 року N 2485-XII

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

Про внесення змін до статті 23 Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу"

 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 36, ст.527 )

 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     Пункт "а" частини першої статті 23 Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ) викласти в такій редакції:
 

     "а) для солдатів і сержантів, які проходять строкову військову службу в Збройних Силах України, Національній гвардії України, Прикордонних військах України, інших військових формуваннях та Службі безпеки України, - 18 місяців (для осіб, які мають вищу освіту, - 12 місяців); для матросів і старшин, які проходять строкову військову службу на кораблях, суднах і в берегових частинах бойового забезпечення Військово-Морських Сил України та в морських частинах Прикордонних військ України, - 24 місяці (для осіб, які мають вищу освіту, - 18 місяців); для солдатів і матросів, сержантів і старшин, які проходять військову службу за контрактом, - 3 роки;". 

 

Президент України                                      Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 19 червня 1992 року
      N 2485-XII