Про внесення змін до Закону Української РСР "Про державну податкову службу в Українській РСР" 7 липня 1992 року N 2555-XII

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

{ Закон втратив чинність на підставі Закону N 5083-VI ( 5083-17 ) від 05.07.2012 }
 

Про внесення змін до Закону Української РСР "Про державну податкову службу в Українській РСР"

 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 39, ст.575 )
 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     Внести такі зміни до Закону Української РСР "Про державну податкову службу в Українській РСР" ( 509-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 6, ст.37):
 

     1. Статтю 1 викласти у такій редакції:
 

     "Стаття 1. Структура державної податкової служби в Україні
 

     Державна податкова служба в Україні створюється при Міністерстві фінансів України у складі Головної державної податкової інспекції України та державних податкових інспекцій по Республіці Крим, областях, районах, містах і районах у містах".
 

     2. У назві та тексті Закону слова "Українській РСР", "Української РСР", "Радою Міністрів Української РСР", "Рада Міністрів Української РСР" замінити відповідно словами "Україні", "України", "Кабінетом Міністрів України", "Кабінет Міністрів України". 

 Президент України                                      Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 7 липня 1992 року
       N 2555-XII