Про внесення змін до статті 152 Конституції (Основного Закону) України 17 червня 1992 року N 2463-XII

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

( Закон втратив чинність на підставі Закону N 254/96-ВР від 28.06.96, ВВР, 1996, N 30, ст.142 )
 

Про внесення змін до статті 152 Конституції (Основного Закону) України

 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 35, ст.507 )
 

     Внести зміни до статті 152 Конституції (Основного Закону) України ( 888-09 ), виклавши її в такій редакції:
 

     "Стаття 152. Розгляд цивільних і кримінальних справ у всіх судах здійснюється колегіально чи суддею одноособово. Колегіальність здійснення правосуддя забезпечується шляхом розгляду справ колегією суддів та судом у складі двох суддів і трьох народних засідателів.

     Народні засідателі при здійсненні правосуддя користуються всіма правами судді". 

 

Президент України                                      Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 17 червня 1992 року
     N 2463-XII