Про порядок застосування заходів адміністративного стягнення у вигляді штрафу 17 червня 1992 року N 2467-XII

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

( Закон втратив чинність на підставі Закону N 55/97-ВР від 07.02.97, ВВР, 1997, N 14, ст.114 )
 

Про порядок застосування заходів адміністративного стягнення у вигляді штрафу
 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 35, ст.510 )
  ( Із змінами, внесеними згідно із Законом N
 41/95-ВР від 08.02.95, ВВР, 1995, N 8, ст. 53 )

 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     1. Встановити, що надалі до прийняття Верховною Радою України нових Кримінально-процесуального, Цивільного процесуального кодексів України та Кодексу України про адміністративні правопорушення встановлені чинним законодавством штрафи як захід адміністративного стягнення, крім передбачених статтями 121, 121-1, 122, 122-1, 122-2, 123, 124, 124-1, 125, 126, 127, 128, 128-1, частинами першими і другими статей 129, 130 і 131, частиною другою статті 132, статтями 139, 140, 186-1 Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення ( 80731-1080732-10 ), підлягають застосуванню у десятикратному розмірі. ( Частина перша статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 41/95-ВР від 08.02.95 )
 

     Штрафи, передбачені статтями 121, 121-1, 122, 122-1, 122-2, 123, 124, 124-1, 125, 126, 127, 128, 128-1, частинами першими і другими статей 129, 130 і 131, частиною другою статті 132, статтями 139, 140 Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення підлягають застосуванню у трикратному розмірі. ( Частина друга статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 41/95-ВР від 08.02.95 )
 

     2. Встановити, що співвідношення між визначеними у статті 1 цього Закону розмірами штрафів та існуючим на день його прийняття мінімальним розміром заробітної плати є постійним і у разі наступної зміни цього розміру зберігається.
 

     3. Цей Закон набирає чинності з моменту його прийняття.
 


 Президент України                                      Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 17 червня 1992 року
     N 2467-XII