Про внесення змін до Закону України "Про Представника Президента України" 14 травня 1992 року N 2337-XII

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

( Закон втратив чинність на підставі Закону N 280/97-ВР від 21.05.97, ВВР, 1997, N 24, ст.170 )
 

Про внесення змін до Закону України "Про Представника Президента України"

 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 31, ст.437 )
 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     Внести до Закону України від 5 березня 1992 року "Про Представника Президента України" ( 2167-12 ) такі зміни:
 

     1. Статтю 1 викласти в такій редакції:
 

     "Стаття 1. Представник Президента України є найвищою посадовою особою державної виконавчої влади - главою місцевої державної адміністрації відповідно в області, містах Києві, Севастополі, районі, районі міст Києва і Севастополя".
 

     2. Частину другу статті 2 викласти в такій редакції:
 

     "Представники Президента України в районах, районах міст Києва і Севастополя призначаються і звільняються з посади Президентом України за поданням Представника Президента України в області, містах Києві і Севастополі".
 

     3. Частину третю статті 10 викласти в такій редакції:
 

     "Акти Представників Президента України в районах, районах міст Києва і Севастополя, що суперечать законодавству, скасовуються Представниками Президента України в областях, містах Києві і Севастополі".
 

     4. Частину першу статті 13 викласти в такій редакції:
 

     "Представник Президента України формує місцеву державну адміністрацію відповідно в областях, містах Києві і Севастополі, районах, районах міст Києва і Севастополя".
 


 Президент України                                       Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 14 травня 1992 року
          N 2337-XII