Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування" 14 травня 1992 року N 2338-XII

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

( Закон втратив чинність на підставі Закону N 280/97-ВР від 21.05.97, ВВР, 1997, N 24, ст.170 )
 

Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування"

 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 31, ст.438 )
 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     Внести до Закону України "Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування" ( 533-12 ) такі зміни і доповнення:
 

     1. Пункт 4 частини другої статті 19 викласти в такій редакції:
 

     "4) утворення виконавчого комітету Ради (крім Київської і Севастопольської міських та районних Рад міст Києва і Севастополя);"
 

     2. Частину четверту статті 23 викласти в такій редакції:
 

     "Голова Київської, Севастопольської міської, районної міста Києва і Севастополя Ради народних депутатів обирається відповідною Радою з числа депутатів. Вибори голови Київської, Севастопольської міської, районної міста Києва і Севастополя Ради здійснюються шляхом таємного голосування. Голова Ради вважається обраним, якщо за нього проголосувало більше половини від загальної кількості обраних депутатів Ради".
 

     3. Частину третю статті 50 виключити.
 


 Президент України                                      Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 14 травня 1992 року
      N 2338-XII