Про внесення змін до деяких законодавчих актів 23 квітня 1992 року N 2295-XII

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

Про внесення змін до деяких законодавчих актів

 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 30, ст.418 )
  ( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом N 1618-IV (
 1618-15 ) від 18.03.2004, ВВР, 2004, N 40-41, 42, ст.492 )

 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     I. Внести до законодавчих актів такі зміни і доповнення:
 

     1. У Законі Української РСР "Про свободу совісті та релігійні організації" ( 987-12 ):
 

     останню частину статті 17 викласти в такій редакції:
 

     "Рішення державних органів з питань володіння та користування культовими будівлями і майном можуть бути оскаржені до суду в порядку, передбаченому Цивільним процесуальним кодексом Української РСР".

 

( Стаття 2 розділу I втратила чинність на підставі Кодексу N 1618-IV ( 1618-15 ) від 18.03.2004 )

 

     II. Визнати такою, що втратила чинність, Постанову Президії Верховної Ради Української РСР від 13 серпня 1965 року "Про деякі факти порушення соціалістичної законності щодо віруючих".
 


 Президент України                                       Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 23 квітня 1992 року
          N 2295-XII