Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про податок на добавлену вартість" 14 травня 1992 року N 2334-XII

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

( Дію Закону зупинено на підставі Декрету N 14-92 від 26.12.92, ВВР, 1993, N 10, ст.78 )
 

Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про податок на добавлену вартість"

 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 31, ст.436 )

 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     Внести такі зміни і доповнення до Закону України "Про податок на добавлену вартість" ( 2007-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 14, ст.184; N 21, ст.299):
 

     1. У статті 5:

     пункт "у" викласти у такій редакції:

     "у) м'ясо худоби і птиці та напівфабрикати з нього, що реалізуються в межах України, а також обороти з продажу населенню добового молодняка птиці та молодняка худоби";

     доповнити статтю пунктом "ш" такого змісту:

     "ш) реалізація Національному банку України для Державної скарбниці республіки дорогоцінних металів, дорогоцінних каменів та інших коштовностей".
 

     2. У другому абзаці пункту 3 статті 7 слова "відповідно до пунктів "а" - "д", "л" - "ц" замінити словами "відповідно до пунктів "а" - "д", "л" - "ц" і "ш".
 


 Президент України                                  Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 14 травня 1992 року
      N 2334-XII