Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про прибутковий податок з громадян Української РСР, іноземних громадян та осіб без громадянства" 14 травня 1992 року N 2341-XII

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про прибутковий податок з громадян Української РСР, іноземних громадян та осіб без громадянства"

 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 31, ст.439 )
 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     1. Доповнити пункт 1 статті 4 Закону Української РСР "Про прибутковий податок з громадян Української РСР, іноземних громадян та осіб без громадянства" ( 1306-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 43, ст.568) підпунктом "п" такого змісту:
 

     "п) особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ - щодо грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержуваних ними у зв'язку з виконанням обов'язків несення служби".
 

     2. Підпункт "б" пункту 2 статті 4 цього Закону виключити.
 

     3. У назві і тексті Закону слова "Українська Радянська Соціалістична Республіка" та "Українська РСР" замінити словом "Україна".
 

     4. Цей Закон ввести в дію з 1 січня 1992 року.
 


 Президент України                                      Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 14 травня 1992 року
      N 2341-XII