Про внесення змін і доповнень до статті 52 Закону України "Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування" 5 червня 1992 року N 2416-XII

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

( Закон втратив чинність на підставі Закону N 280/97-ВР від 21.05.97, ВВР, 1997, N 24, ст.170 )
 

Про внесення змін і доповнень до статті 52 Закону України "Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування"

 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 33, ст.476 )
 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     Статтю 52 Закону України "Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування" ( 533-12 ) доповнити новою частиною третьою такого змісту:

     "Повноваження, передбачені в пункті 15 цієї статті, за винятком визначення кількості округів для виборів депутатів Ради, за дорученням Ради може здійснювати голова Ради разом з комісією мандатною, з питань депутатської діяльності та етики, керівниками інших постійних комісій Ради".
 

     У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою.
 


 Президент України                                   Л.Кравчук

 м. Київ, 5 червня 1992 року
      N 2416-XII