Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про Національну гвардію України" 19 травня 1992 року N 2367-XII

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

( Закон втратив чинність на підставі Закону N 1363-XIV ( 1363-14 ) від 11.01.2000, ВВР, 2000, N 8, ст.48 )
 

Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про Національну гвардію України"

 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 32, ст.460 )
 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     Внести до Закону України "Про Національну гвардію України" ( 1774-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 1, ст.1) такі зміни та доповнення:
 

     1. У статті 1:
 

     абзац восьмий частини першої викласти в такій редакції:

     "охорона дипломатичних і консульських представництв іноземних держав на території України";
 

     абзац дев'ятий виключити.
 

     2. У частині другій статті 4 слова "права і обов'язки" замінити словами "обов'язки і права".
 

     3. У статті 10 виключити слова "які проходять службу на території України".
 


 Президент України                                       Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 19 травня 1992 року
      N 2367-XII