Про внесення змін до статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення" 15 травня 1992 року N 2356-XII


З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

Про внесення змін до статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення"

 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 32, ст.459 )
 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     Викласти пункт "з" частини першої статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 3, ст.10) в такій редакції:
 

     "з) водії міського пасажирського транспорту (автобусів, тролейбусів, трамваїв) і великовагових автомобілів, зайнятих у технологічному процесі важких і шкідливих виробництв:
 

     чоловіки - після досягнення 55 років і при стажі роботи 25 років, в тому числі на зазначеній роботі не менше 12 років 6 місяців;
 

     жінки - після досягнення 50 років і при стажі роботи 20 років, в тому числі на зазначеній роботі не менше 10 років".
 


 Президент України                                      Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 15 травня 1992 року
      N 2356-XII