Про внесення змін до Закону Української РСР "Про арбітражний суд" 15 травня 1992 року N 2350-XII


З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

( Закон втрачає чинність з 01.06.2002 року на підставі Закону N 3018-III ( 3018-14 ) від 07.02.2002, ВВР, 2002, N 27-28, ст.180 )
 

Про внесення змін до Закону Української РСР "Про арбітражний суд"
 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 32, ст.455 )
 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     Внести до Закону Української РСР "Про арбітражний суд" ( 1142-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 36, ст.469) такі зміни:
 

     1. Частину другу статті 35 викласти в такій редакції:
 

     "Порядок і умови оплати праці працівників арбітражних судів встановлюються Верховною Радою України".
 

     2. У назві і тексті Закону слова "Української РСР" і "Кримської АРСР" замінити відповідно словами "України" та "Республіки Крим".
 


 Президент України                                       Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 15 травня 1992 року
      N 2350-XII