Про внесення змін до Закону Української РСР "Про підвищення соціальних гарантій для трудящих" 15 травня 1992 року N 2355-XII


З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

Про внесення змін до Закону Української РСР "Про підвищення соціальних гарантій для трудящих"

 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 32, ст.458 )

 

     У зв'язку з установленням Законом України "Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ) мінімального розміру пенсії за віком в розмірі мінімального споживчого бюджету та Указом Президента України від 9 січня 1992 року "Про підвищення мінімального розміру заробітної плати" Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     Визнати такою, що втратила чинність, статтю 1 Закону Української РСР "Про підвищення соціальних гарантій для трудящих" ( 1280-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991, N 42, ст.549), а у статті 2 виключити слова "передбаченої частиною першою статті 1 цього Закону".
 


 Президент України                                      Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 15 травня 1992 року
      N 2355-XII