Про зміну частини першої статті 112 Конституції (Основного Закону) України 3 червня 1992 року N 2401а-XII

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

( Закон втратив чинність на підставі Закону N 254/96-ВР від 28.06.96, ВВР, 1996, N 30, ст.142 )
 

Про зміну частини першої статті 112 Конституції (Основного Закону) України

 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 33, ст.473 )
 

     Частину першу статті 112 Конституції (Основного Закону) України ( 888-09 ) викласти в такій редакції:
 

     "Стаття 112. Конституційний Суд України обирається Верховною Радою України на десять років з числа спеціалістів у галузі права у складі Голови, двох заступників Голови і 12 членів Суду".
 


 Президент України                                       Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 3 червня 1992 року
          N 2401а-XII