Про Єдиний митний тариф 5 лютого 1992 року N 2097-XII

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

{ Закон втратив чинність на підставі Кодексу N 4495-VI ( 4495-17, 4495д-17 ) від 13.03.2012 }
 

Про Єдиний митний тариф
 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 19, ст.259 )
{ Вводиться в дію Постановою ВР N 2098-XII ( 2098-12 ) від 05.02.92, ВВР, 1992, N 19, ст.260 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Декретами N 4-93 від 11.01.93, ВВР, 1993, N 12, ст.107 N 36-93 від 23.04.93, ВВР, 1993, N 24, ст.270 Законами

    N 303/96-ВР від 10.07.96, ВВР, 1996, N 41, ст.192

    N 170/97-ВР від 03.04.97, ВВР, 1997, N 20, ст.144

N 334-XIV ( 334-14 ) від 22.12.98, ВВР, 1999, N 7, ст.48

N 403-XIV ( 403-14 ) від 15.01.99, ВВР, 1999, N 15, ст.83

N 515-XIV ( 515-14 ) від 18.03.99, ВВР, 1999, N 18, ст.140

N 720-XIV ( 720-14 ) від 03.06.99, ВВР, 1999, N 31, ст.253

N 722-XIV ( 722-14 ) від 03.06.99, ВВР, 1999, N 32, ст.264

N 971-XIV ( 971-14 ) від 15.07.99, ВВР, 1999, N 38, ст.352

N 973-XIV ( 973-14 ) від 15.07.99, ВВР, 1999, N 39, ст.356

N 1242-XIV ( 1242-14 ) від 18.11.99, ВВР, 2000, N 3, ст.20

    - набирає чинності з 01.01.2000 N 1278-XIV ( 1278-14 ) від 03.12.99, ВВР, 2000, N 2, ст.16 N 1480-III ( 1480-14 ) від 22.02.2000, ВВР, 2000, N 13, ст.109 N 1562-III ( 1562-14 ) від 16.03.2000, ВВР, 2000, N 21, ст.163 N 1606-III (1606-14 ) від 23.03.2000, ВВР, 2000, N 25, ст.197 N 1608-III ( 1608-14 ) від 23.03.2000, ВВР, 2000, N 26, ст.209 N 1715-III ( 1715-14 ) від 11.05.2000, ВВР, 2000, N 32, ст.260 N 1749-III ( 1749-14 ) від 01.06.2000, ВВР, 2000, N 35, ст.283 N 1807-III ( 1807-14 ) від 08.06.2000, ВВР, 2000, N 38, ст.318 N 1991-III ( 1991-14 ) від 21.09.2000 - набирає чинності з 01.01.2001, ВВР, 2000, N 48, ст.406 N 2199-III ( 2199-14 ) від 21.12.2000, ВВР, 2001, N 7, ст.36 N 2211-III ( 2211-14 ) від 11.01.2001, ВВР, 2001, N 11, ст.46 N 2323-III ( 2323-14 ) від 22.03.2001, ВВР, 2001, N 20, ст.96 N 2355-III ( 2355-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 23, ст.114 N 2410-III ( 2410-14 ) від 17.05.2001, ВВР, 2001, N 30, ст.143 N 2660-III ( 2660-14 ) від 12.07.2001, ВВР, 2001, N 50, ст.261 - набуває чинності з 01.01.2002 року N 2744-III ( 2744-14 ) від 04.10.2001, ВВР, 2002, N 5, ст. 31 N 2751-III ( 2751-14 ) від 04.10.2001, ВВР, 2002, N 5, ст. 34 N 2888-III ( 2888-14 ) від 13.12.2001, ВВР, 2002, N 11, ст.81 N 3111-III ( 3111-14 ) від 07.03.2002, ВВР, 2002, N 33, ст.236 N 3118-III ( 3118-14 ) від 07.03.2002, ВВР, 2002, N 33, ст.238 N 40-IV ( 40-15 ) від 04.07.2002, ВВР, 2002, N 36, ст.266 зміни виключено у зв'язку з виключенням пункту 3 розділу VII цього Закону на підставі Закону N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005, N 43-IV ( 43-15 ) від 04.07.2002, ВВР, 2002, N 35, ст.259 N 347-IV ( 347-15 ) від 24.12.2002, ВВР, 2003, N 6, ст. 50 N 440-IV ( 440-15 ) від 16.01.2003, ВВР, 2003, N 14, ст.99 N 601-IV ( 601-15 ) від 06.03.2003, ВВР, 2003, N 24, ст.162 - набуває чинності з 01.01.2004 року N 745-IV ( 745-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 29, ст.235 N 1300-IV ( 1300-15 ) від 20.11.2003, ВВР, 2004, N 14, ст.195 N 1344-IV ( 1344-15 ) від 27.11.2003, ВВР, 2004, N 17-18, ст.250 N 1595-IV ( 1595-15 ) від 04.03.2004, ВВР, 2004, N 25, ст.346 N 1637-IV ( 1637-15 ) від 18.03.2004, ВВР, 2004, N 29, ст.368 N 1766-IV ( 1766-15 ) від 15.06.2004, ВВР, 2005, N 3, ст.77 N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004, ВВР, 2005, N 7-8, ст.162 N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19, ст.267 N 2775-IV ( 2775-15 ) від 07.07.2005, ВВР, 2005, N 46-47, ст.468 N 3200-IV ( 3200-15 ) від 15.12.2005, ВВР, 2006, N 14, ст.116 N 3269-IV ( 3269-15 ) від 22.12.2005, ВВР, 2006, N 15, ст.130 N 3333-IV ( 3333-15 ) від 12.01.2006, ВВР, 2006, N 22, ст.182 N 3351-IV ( 3351-15 ) від 17.01.2006, ВВР, 2006, N 19-20, ст.163 N 760-V ( 760-16 ) від 16.03.2007, ВВР, 2007, N 23, ст.301 N 962-V ( 962-16 ) від 19.04.2007, ВВР, 2007, N 31, ст.405 N 273-VI ( 273-17 ) від 15.04.2008, ВВР, 2008, N 25, ст.239 N 521-VI ( 521-17 ) від 18.09.2008, ВВР, 2009, N 6, ст.20 N 694-VI ( 694-17 ) від 18.12.2008, ВВР, 2009, N 16, ст.219 - Закон визнано неконституційним згідно з Рішенням Конституційного Суду N 18-рп/2009 ( v018p710-09 ) від 14.07.2009 N 1342-VI ( 1342-17 ) від 19.05.2009, ВВР, 2009, N 38, ст.537 N 1391-VI ( 1391-17 ) від 21.05.2009, ВВР, 2009, N 40, ст.577 N 1451-VI ( 1451-17 ) від 04.06.2009, ВВР, 2009, N 43, ст.641 N 1474-VI ( 1474-17 ) від 05.06.2009, ВВР, 2009, N 44, ст.656 - зміни діють до 1 вересня 2012 року N 1563-VI ( 1563-17 ) від 25.06.2009, ВВР, 2009, N 51, ст.757 N 1814-VI ( 1814-17 ) від 20.01.2010, ВВР, 2010, N 10, ст.101 N 2372-VI ( 2372-17 ) від 29.06.2010, ВВР, 2010, N 37, ст.492 - зміни діють до 1 вересня 2012 року N 2562-VI ( 2562-17 ) від 23.09.2010, ВВР, 2011, N 6, ст.47 N 2797-VI ( 2797-17 ) від 17.12.2010, ВВР, 2011, N 24, ст.172 N 2856-VI ( 2856-17 ) від 23.12.2010, ВВР, 2011, N 29, ст.272 N 3180-VI ( 3180-17 ) від 05.04.2011, ВВР, 2011, N 42, ст.422 N 3675-VI ( 3675-17 ) від 08.07.2011, ВВР, 2012, N 14, ст.88 N 4436-VI ( 4436-17 ) від 23.02.2012 }

 

Розділ I
 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

     Стаття 1. Мета Закону
 

{ Дія статті 1 зупинена в частині встановлення ставок вивізного мита Єдиним митним тарифом України згідно з Декретом N 4-93 від 11.01.93 }
 

     Визначений цим Законом порядок формування та застосування Єдиного митного тарифу України ( 4а-93, 4б-93, 4в-93 ) при ввезенні на митну територію України та вивезенні за межі цієї території товарів та інших предметів встановлюється з метою обкладення митом зазначених товарів та інших предметів.
 

     Стаття 2. Чинність Закону
 

     Сферою дії цього Закону є єдина митна територія України.

     Митне обкладення на території спеціальних митних зон регулюється цим Законом, іншими законами України та міжнародними договорами, які встановлюють спеціальний правовий режим цих зон у кожному окремому випадку.
 

{ Дія частини третьої статті 2 зупинена згідно з Декретом N 4-93 від 11.01.93 }

     Єдиний митний тариф України, зміни та доповнення до нього мають бути офіційно опубліковані у загальнодоступних засобах масової інформації не пізніш як за 45 днів до дати введення їх у дію. В разі якщо зазначені документи не будуть офіційно опубліковані, вони чинності не набирають. Якщо зазначені документи будуть опубліковані невчасно, датою набрання чинності буде вважатися 46-й день з моменту офіційної публікації. Офіційною публікацією вважається публікація в періодичному офіційному виданні Верховної Ради України або Кабінету Міністрів України. Датою офіційної публікації вважається дата фактичного виходу у світ відповідного номера цього видання.
 

     Стаття 3. Єдиний митний тариф України
 

{ Дія статті 3 зупинена в частині встановлення ставок вивізного мита Єдиним митним тарифом України згідно з Декретом N 4-93 від 11.01.93 }
 

     Єдиний митний тариф України - це систематизований звід ставок мита, яким обкладаються товари та інші предмети, що ввозяться на митну територію України або вивозяться за межі цієї території.

     Єдиний митний тариф України визначається згідно з цим Законом та міжнародними договорами України.

     Єдиний митний тариф України встановлює на єдиній митній території України обкладення митом предметів, що ввозяться на митну територію України або вивозяться з цієї території.

     Єдиний митний тариф України базується на міжнародно визнаних нормах і розвивається у напрямі максимальної відповідності до загальноприйнятих у міжнародній практиці принципів і правил митної справи.

     Ставки Єдиного митного тарифу України є єдиними для всіх суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності незалежно від форм власності, організації господарської діяльності та територіального розташування, за винятком випадків, передбачених законами України та її міжнародними договорами.

     Єдиний митний тариф затверджується Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України.
 

     Стаття 4. Обкладення митом товарів та інших предметів, що переміщуються через митний кордон України
 

{ Дія статті 4 зупинена в частині встановлення ставок вивізного мита Єдиним митним тарифом України згідно з Декретом N 4-93 від 11.01.93 }
 

     Товари та інші предмети, що ввозяться на митну територію України і вивозяться за межі цієї території, підлягають обкладенню митом, якщо інше не передбачено цим Законом.
 

     Стаття 5. Митно-тарифна рада України
 

     З метою розроблення пропозицій з питань митно-тарифного регулювання та врахування при цьому інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності і держави в цілому при Кабінеті Міністрів України діє Митно-тарифна рада.

     На Митно-тарифну раду покладаються:

     розроблення пропозицій щодо основних напрямів митно-тарифної політики України, включаючи пропозиції про встановлення, скасування або зміну митних ставок, надання тарифних пільг і преференцій, а також про зміни в номенклатурі Єдиного митного тарифу України;

     підготовка та розгляд проектів законодавчих актів України і міжнародних договорів України щодо митно-тарифного регулювання;

     розроблення заходів, спрямованих на захист українського ринку при ввезенні на митну територію України і вивезенні за межі цієї території товарів.

     Функції робочого апарату Митно-тарифної ради здійснює Державна митна служба України. { Частина третя статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1480-III ( 1480-14 ) від 22.02.2000 }

     Положення про Митно-тарифну раду та її склад затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 

Розділ II
 

МИТО ТА ЙОГО ВИДИ
 

     Стаття 6. Мито
 

     Мито, що стягується митницею, являє собою податок на товари та інші предмети, які переміщуються через митний кордон України.
 

     Стаття 7. Види і ставки мита
 

     В Україні застосовуються такі види мита:

     адвалерне, що нараховується у відсотках до митної вартості товарів та інших предметів, які обкладаються митом;

     специфічне, що нараховується у встановленому грошовому розмірі на одиницю товарів та інших предметів, які обкладаються митом;

     комбіноване, що поєднує обидва ці види митного обкладення.
 

{ Дія частини другої статті 7 зупинена згідно з Декретом N 4-93 від 11.01.93 }

     Встановлення пільг та зміна ставок мита, в тому числі на предмети особистого користування, здійснюються Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України.
 

     Забороняється застосовувати інші види мит, крім тих, що встановлені цим Законом.
 

     Стаття 8. Ввізне мито
 

     Ввізне мито нараховується на товари та інші предмети при їх ввезенні на митну територію України.

     Ввізне мито є диференційованим:

     до товарів та інших предметів, що походять з держав, які входять разом з Україною до митних союзів або утворюють з нею спеціальні митні зони, і в разі встановлення будь-якого спеціального преференційного митного режиму згідно з міжнародними договорами за участю України, застосовуються преференційні ставки ввізного мита, передбачені Єдиним митним тарифом України ( 4а-93, 4б-93, 4в-93 ); { Абзац другий частини другої статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 170/97-ВР від 03.04.97 }

     до товарів та інших предметів, що походять з країн або економічних союзів, які користуються в Україні режимом найбільшого сприяння, котрий означає, що іноземні суб'єкти господарської діяльності цих країн або союзів мають пільги щодо мит, за винятком випадків, коли зазначені мита та пільги щодо них встановлюються в рамках спеціального преференційного митного режиму, застосовуються пільгові ставки ввізного мита, передбачені Єдиним митним тарифом України;

     до товарів, що походять з України, застосовуються пільгові ставки ввізного мита, визначені Митним тарифом України; { Частину другу статті 8 доповнено абзацом згідно із Законом N 273-VI ( 273-17 ) від 15.04.2008 }

     до решти товарів та інших предметів застосовуються повні (загальні) ставки ввізного мита, передбачені Єдиним митним тарифом України.
 

     Стаття 9. Вивізне мито
 

     Вивізне мито нараховується на товари та інші предмети при їх вивезенні за межі митної території України.
 

{ Дія частини другої статті 9 зупинена в частині встановлення ставок вивізного мита Єдиним митним тарифом України згідно з Декретом N 4-93 від 11.01.93 }

     Вивізне мито нараховується за ставками, передбаченими Єдиним митним тарифом України.
 

     Стаття 10. Сезонне мито
 

     На окремі товари та інші предмети може встановлюватися сезонне ввізне і вивізне мито на строк не більше чотирьох місяців з моменту їх встановлення.
 

     Стаття 11. Особливі види мита
 

     З метою захисту економічних інтересів України, українських виробників та у випадках, передбачених законами України, у разі ввезення на митну територію України і вивезення за межі цієї території товарів незалежно від інших видів мита можуть застосовуватися особливі види мита:

     спеціальне мито;

     антидемпінгове мито;

     компенсаційне мито.

{ Стаття 11 в редакції Закону N 334-XIV ( 334-14 ) від 22.12.98 }
 

     Стаття 12. Спеціальне мито
 

     Спеціальне мито застосовується:

     як засіб захисту українських виробників;

     як засіб захисту національного товаровиробника у разі, коли товари ввозяться на митну територію України в обсягах та (або) за таких умов, що заподіюють значну шкоду або створюють загрозу заподіяння значної шкоди національному товаровиробнику;

     як запобіжний засіб щодо учасників зовнішньоекономічної діяльності, які порушують національні інтереси у сфері зовнішньоекономічної діяльності;

     як заходи у відповідь на дискримінаційні та (або) недружні дії інших держав, митних союзів та економічних угруповань, які обмежують здійснення законних прав та інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та (або) ущемляють інтереси України.

{ Стаття 12 в редакції Закону N 334-XIV ( 334-14 ) від 22.12.98 }
 

     Стаття 13. Антидемпінгове мито
 

     Антидемпінгове мито застосовується:

     відповідно до Закону України "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту" ( 330-14 ) у разі ввезення на митну територію України товарів, які є об'єктом демпінгу, яке заподіює шкоду національному товаровиробнику;

     у разі вивезення за межі митної території України товарів за ціною, істотно нижчою за ціни інших експортерів подібних або безпосередньо конкуруючих товарів на момент цього вивезення, якщо таке вивезення заподіює шкоду.

{ Стаття 13 в редакції Закону N 334-XIV ( 334-14 ) від 22.12.98 }
 

     Стаття 14. Компенсаційне мито
 

     Компенсаційне мито застосовується:

     відповідно до Закону України "Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту" ( 331-14 ) у разі ввезення на митну територію України товарів, які є об'єктом субсидованого імпорту, яке заподіює шкоду національному товаровиробнику;

     у разі вивезення за межі митної території України товарів, для виробництва, переробки, продажу, транспортування, експорту або споживання яких безпосередньо або опосередковано надавалася субсидія, якщо таке вивезення заподіює шкоду.

{ Стаття 14 в редакції Закону N 334-XIV ( 334-14 ) від 22.12.98 }
 

     Стаття 15. Процедура застосування особливих видів мита
 

     Особливі види мита справляються на підставі рішень про застосування антидемпінгових, компенсаційних або спеціальних заходів, прийнятих відповідно до законів України "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту" ( 330-14 ), "Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту" ( 331-14 ), "Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну" ( 332-14 ), "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ).

{ Частина перша статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4436-VI ( 4436-17 ) від 23.02.2012 }
 

     У разі, якщо імпорт товару є об'єктом антидемпінгових, компенсаційних або спеціальних заходів, преференції не встановлюються або зупиняються чи припиняються органом, який їх установив.

{ Стаття 15 в редакції Закону N 334-XIV ( 334-14 ) від 22.12.98 }

{ Статтю 16 виключено на підставі Закону N 3269-IV ( 3269-15 ) від 22.12.2005 }

 

     Стаття 17. Нарахування та сплата мита
 

{ Дія частини першої статті 17 зупинена в частині встановлення ставок вивізного мита Єдиним митним тарифом України ( 4а-93, 4б-93, 4в-93 ) та сплати мита в іноземній валюті згідно з Декретом N 4-93 від 11.01.93 }

     Мито нараховується митним органом України відповідно до положень цього Закону і ставок Єдиного митного тарифу України, чинними на день подання митної декларації, і сплачується як у валюті України, так і в іноземній валюті, яку купує Національний банк України.
 

     Мито вноситься до державного бюджету України.
 

{ Дія частини третьої статті 17 зупинена в частині перерахунку іноземної валюти за курсом Національного банку України, який застосовується для розрахунків по зовнішньоекономічних операціях згідно з Декретом N 4-93 від 11.01.93 }

     При визначенні митної вартості і сплаті мита іноземна валюта перераховується у валюту України за курсом Національного банку України, який застосовується для розрахунків по зовнішньоекономічних операціях і діє на день подання митної декларації.
 

     Мито сплачується митним органам України, а стосовно товарів та інших предметів, що пересилаються в міжнародних поштових відправленнях, - підприємствам зв'язку. Порядок надання відстрочки та розстрочки сплати мита встановлюється Державною митною службою України. { Частина четверта статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1480-III ( 1480-14 ) від 22.02.2000 }
 

     Стаття 18. Визначення походження товарів, повністю вироблених або достатньо перероблених у спеціальних економічних зонах, розташованих на території України, при ввезенні на митну територію України
 

     Товарами, повністю виробленими у спеціальній (вільній) економічній зоні (далі - СЕЗ), вважаються:
 

     1) корисні копалини, видобуті на її території;
     2) рослинна продукція, вирощена та зібрана на її території;
     3) живі тварини, що народилися і вирощені на її території;
     4) продукція, одержана від тварин, вирощених на її території;
     5) продукція мисливського та рибальського промислів, видобута на її території;
     6) вторинна сировина та відходи, які є результатом виробничих та інших операцій, здійснених на її території;
     7) товари, вироблені на її території виключно з продукції, зазначеної у пунктах 1-6 частини першої цієї статті.
 

     Достатньо переробленими в СЕЗ вважаються товари, якщо:
 

     декларовані товари класифікуються в тарифній позиції іншій, ніж матеріали чи вироби, що походять з третіх країн і були використані для їх виготовлення;
 

     у вартості декларованих товарів частка доданої вартості становить не менш як 50 відсотків.
 

     Не визнаються такими, що відповідають критерію достатньої переробки:
 

     1) операції, пов'язані із забезпеченням збереження товарів під час зберігання чи транспортування;
     2) операції щодо підготовки товарів до продажу та транспортування (роздрібнення партії, формування відправлень, сортування, перепакування);
     3) прості складальні операції - операції, які здійснюються шляхом складання виробів за допомогою простого кріпильного матеріалу (гвинтів, гайок, болтів тощо) чи клепання або монтажу готових вузлів за допомогою зварювання (за винятком виготовлення складних виробів шляхом зварювання), та інші операції (регулювання, контроль, заправка робочою рідиною тощо), необхідні у процесі складання і не пов'язані з переробкою (обробкою) товарів, незалежно від кількості та складності зазначених операцій;
 

     4) змішування товарів (компонентів) без надання одержаній продукції характеристик, що істотно відрізняють її від вихідних складових;
     5) комбінація двох чи більшої кількості зазначених вище операцій;
     6) забій тварин.
 

     Критерієм достатньої переробки наземних (дорожніх) транспортних засобів, що класифікуються згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності за товарними позиціями 8702, 8703, 8704 ( 2371г-14 ), є обов'язкове виконання таких виробничих та технологічних операцій:
 

     виготовлення кузова (кабіни) транспортного засобу, коли з окремих елементів, деталей або вузлів методами нероз'ємного з'єднання виготовляється кузов (кабіна), призначений для подальшого фарбування і складання. При цьому у процесі виготовлення кузова (кабіни) складається в єдине ціле не менш як шість основних елементів кузова (кабіни), серед яких повинні бути дах, боковина ліва, боковина права, підлога;
 

     фарбування кузова (кабіни);
     спорядження кузова (кабіни);
     складання транспортного засобу.

{ Стаття 18 із змінами, внесеними згідно із Законом N 347-IV ( 347-15 ) від 24.12.2002; в редакції Закону N 3269-IV ( 3269-15 ) від 22.12.2005 }
 

Розділ III
 

ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД СПЛАТИ МИТА,
ТАРИФНІ ПІЛЬГИ ТА ПРЕФЕРЕНЦІЇ
 

     Стаття 19. Звільнення від сплати мита
 

     Від сплати мита звільняються:

     а) транспортні засоби, що здійснюють регулярні міжнародні перевезення вантажів, багажу та пасажирів, а також предмети матеріально-технічного постачання і спорядження, паливо, продовольство та інше майно, необхідні для їх нормальної експлуатації на час перебування в дорозі, в пунктах проміжної зупинки, або придбані за кордоном у зв'язку з ліквідацією аварії (поломки) даних транспортних засобів;

     б) предмети матеріально-технічного постачання та спорядження, паливо, сировина для промислової переробки, продовольство та інше майно, що вивозяться за межі митної території України для забезпечення виробничої діяльності українських та орендованих (зафрахтованих) українськими підприємствами і організаціями суден, які ведуть морський промисел, а також продукція їх промислу, що ввозиться на митну територію України;

     в) валюта України, іноземна валюта, цінні папери та банківські метали; { Пункт "в" статті 19 в редакції Закону N 2775-IV ( 2775-15 ) від 07.07.2005 }

     г) товари та інші предмети, що підлягають оберненню у власність держави у випадках, передбачених законами України;

     д) товари та інші предмети, що стали в результаті пошкодження до пропуску їх через митний кордон України непридатними для використання як вироби або матеріали;

     е) предмети, що ввозяться в Україну для офіційного і особистого користування або вивозяться за кордон організаціями та особами, які відповідно до міжнародних договорів України і законів України користуються правом безмитного ввезення в Україну та безмитного вивезення з України таких предметів;

     є) товари, що походять з митної території України (за винятком товарів за кодами згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності 1701, 1702, 1703, 1704, 1806 та 2106 90 20 00, 2106 90 30 00, 2106 90 51 00, 2106 90 55 00, 2106 90 59 00, 2106 90 98 90 ( 2371а-14 ); товарів, що вироблені на територіях, де запроваджено митний режим спеціальної митної зони; товарів, вироблених в митному режимі переробки на митній території України з давальницької сировини іноземного замовника) і ввозяться назад на цю територію в митному режимі реімпорту, а також товари іноземного походження, які вивозяться назад за межі митної території України в незмінному стані; { Пункт "є" частини першої статті 19 в редакції Закону N 273-VI ( 273-17 ) від 15.04.2008 }

     ж) товари та інші предмети, що знову ввозяться на митну територію України і походять з іншої території, які були оплачені митом при первісному ввезенні на митну територію України та тимчасово, у тому числі з метою ремонту, вивозились за її межі; { Пункт "ж" частини першої статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1451-VI ( 1451-17 ) від 04.06.2009 }

     з) товари та інші предмети, що знову вивозяться за межі митної території України і походять з цієї території, які були оплачені митом при первісному вивезенні за межі митної території України та тимчасово ввозились на цю територію;

 

{ Пункт "и" статті 19 виключено на підставі Закону N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 }
{ Пункт "і" статті 19 втратив чинність на підставі Закону N 720-XIV ( 720-14 ) від 03.06.99 }

 

     ї) до 1 січня 2007 року при ввезенні на митну територію України матеріалів, устаткування і комплектуючого обладнання (далі - товарів), що використовуються для будівництва морських та річкових суден підприємствами суднобудівної промисловості, визначеними відповідно до статті 1 Закону України "Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні" ( 1242-14 ), якщо такі товари не виробляються підприємствами на території України або виробляються, але не відповідають сертифікаційним вимогам міжнародних класифікаційних товариств чи вимогам замовників морських та річкових суден, визначеним умовами контрактів. Переліки та обсяги цих товарів (крім підакцизних) ( 368-2006-п ) затверджуються Кабінетом Міністрів України відповідно до контрактів, укладених цими підприємствами до 1 березня 2005 року; { Статтю 19 доповнено пунктом "ї" згідно із Законом N 1242-XIV ( 1242-14 ) від 18.11.99 - набирає чинності з 01.01.2000; в редакції Законів N 1766-IV ( 1766-15 ) від 15.06.2004, N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 }
 

     й) документи та видання, які надсилаються в рамках міжнародного обміну до освітніх, наукових або культурних закладів, у тому числі бібліотек. Перелік цих закладів ( 538-2006-п ) визначається Кабінетом Міністрів України; { Статтю 19 доповнено пунктом "й" згідно із Законом N 1562-III ( 1562-14 ) від 16.03.2000, в редакції Закону N 1637-IV ( 1637-15 ) від 18.03.2004 }
 

     к) товари, що ввозяться на митну територію України відповідно до Закону України "Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків" ( 991-14 ); { Статтю 19 доповнено пунктом "к" згідно із Законом N 1749-III ( 1749-14 ) від 01.06.2000, із змінами, внесеними згідно із Законом N 2744-III ( 2744-14 ) від 04.10.2001, в редакції Закону N 3118-III ( 3118-14 ) від 07.03.2002 }
 

     л) товари та інші матеріальні цінності, включаючи будь-які предмети, майно, продукцію, обладнання, устаткування, транспортні засоби та інші речі майнового характеру, призначені для виконання угоди про розподіл продукції, а також продукція, видобута у виключній (морській) економічній зоні України, що ввозяться на митну територію України при виконанні угоди про розподіл продукції, а також товари та інші матеріальні цінності (крім майна та матеріальних цінностей, вартість яких була відшкодована інвестору компенсаційною продукцією і які перейшли у власність держави) та видобута продукція, що вивозяться інвестором з України відповідно до Закону України "Про угоди про розподіл продукції" ( 1039-14) та угоди про розподіл продукції; { Статтю 19 доповнено пунктом "л" згідно із Законом N 1807-III ( 1807-14 ) від 08.06.2000; в редакції Закону N 2562-VI ( 2562-17 ) від 23.09.2010 }

 

{ Пункт "м" статті 19 виключено на підставі Закону N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 }
{ Пункт "н" статті 19 виключено на підставі Закону N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 }

 

     о) до 1 січня 2015 року товари, які не виробляються в Україні, крім товарів за кодами згідно з УКТ ЗЕД 4707 90 10 00, 4707 90 90 00 ( 2371б-14 ), і ввозяться на митну територію України для використання у видавничій діяльності та діяльності з виготовлення книжкової продукції, яка виробляється в Україні, та мають згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД) ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) такі коди:
 

------------------------------------------------------------------
| Код товару   |                                                 |
|  згідно з    |                  Опис товару                    |
|   УКТ ЗЕД    |                                                 |
| ( 2371б-14,  |                                                 |
|   2371г-14 ) |                                                 |
|--------------+-------------------------------------------------|
|3211 00 00    |Готові сикативи                                  |
|--------------+-------------------------------------------------|
|3212 90 31 00,|Пігменти (включаючи металеві порошки та          |
|3212 90 38 00 |пластівці), дисперговані у неводному середовищі  |
|              |у вигляді рідини, пасти або густої маси, видів,  |
|              |які використовують для виробництва друкарських   |
|              |фарб (включаючи емалі)                           |
|--------------+-------------------------------------------------|
|3215 11 00 00 |Фарба друкарська чорна                           |
|--------------+-------------------------------------------------|
|3215 19 00 00 |Фарба друкарська, крім чорної                    |
|--------------+-------------------------------------------------|
|3505 10 50 00,|Модифіковані крохмалі, які використовуються в    |
|3505 10 90 00 |паперовій промисловості                          |
|--------------+-------------------------------------------------|
|3701 30 00 00 |Тільки пластини (алюмінієві) із нанесеним на     |
|              |них сенсибілізованим (світлочутливим) шаром та   |
|              |пластини, фотополімеризаційно придатні для       |
|              |виготовлення друкарських форм у поліграфії,      |
|              |довжина будь-якого боку яких перевищує 255 мм;   |
|              |пластини (магнієві) із нанесеним на них          |
|              |сенсибілізованим (світлочутливим) шаром для      |
|              |виготовлення штампів для тиснення в поліграфії,  |
|              |довжина будь-якого боку яких перевищує 255 мм;   |
|              |фотоплівки плоскі (листові) для виготовлення     |
|              |фотоформ у поліграфії, довжина будь-якого боку   |
|              |яких перевищує 255 мм                            |
|--------------+-------------------------------------------------|
|3702 42 00 00 |Фотоплівки рулонні для виготовлення фотоформ у   |
|              |поліграфії завширшки понад 610 мм і завдовжки    |
|              |більш як 200 м                                   |
|--------------+-------------------------------------------------|
|3702 43 00 00 |Фотоплівки рулонні для виготовлення фотоформ у   |
|              |поліграфії завширшки понад 610 мм і завдовжки    |
|              |не більш як 200 м                                |
|--------------+-------------------------------------------------|
|3702 44 00 90 |Фотоплівки рулонні для виготовлення фотоформ у   |
|              |поліграфії завширшки більш як 105 мм, але не     |
|              |більш як 610 мм і завдовжки більш як 200 м       |
|--------------+-------------------------------------------------|
|3907 50 00 00 |Смоли алкідні                                    |
|--------------+-------------------------------------------------|
|4008 21 90 00 |Офсетні гумові пластини із непористої гуми,      |
|              |крім покриття для підлог і матів                 |
|--------------+-------------------------------------------------|
|4703 21 00 00 |Целюлоза деревинна, натронна чи сульфатна, крім  |
|              |розчинних сортів, напіввибілена або вибілена з   |
|              |хвойних порід                                    |
|--------------+-------------------------------------------------|
|4703 29 00 00 |Целюлоза деревинна, натронна чи сульфатна, крім  |
|              |розчинних сортів, напіввибілена або вибілена з   |
|              |листяних порід                                   |
|--------------+-------------------------------------------------|
|4704 21 00 00 |Целюлоза деревинна сульфітна, крім розчинних     |
|              |сортів, напіввибілена або вибілена з хвойних     |
|              |порід                                            |
|--------------+-------------------------------------------------|
|4707 90 10 00 |Несортовані відходи паперу і картону та          |
|              |макулатура                                       |
|--------------+-------------------------------------------------|
|4707 90 90 00 |Відсортовані відходи паперу і картону та         |
|              |макулатура                                       |
|--------------+-------------------------------------------------|
|5901 10 00 00 |Тільки текстильні матеріали, які                 |
|              |використовуються для виготовлення книжкових      |
|              |палітурок                                        |
|--------------+-------------------------------------------------|
|8439 10 00 00,|Обладнання для виробництва паперової маси з      |
|8439 20 00 00,|волокнистих целюлозних матеріалів або для        |
|8439 30 00 00 |виробництва чи обробки паперу або картону        |
|--------------+-------------------------------------------------|
|8440 10 10 00 |Машини фальцювальні                              |
|--------------+-------------------------------------------------|
|8440 10 20 00 |Машини аркушепідбиральні                         |
|--------------+-------------------------------------------------|
|8440 10 30 00 |Машини швейні, проволокошвейні та скобозшивачі   |
|--------------+-------------------------------------------------|
|8440 10 40 00 |Машини для безниткового з'єднання                |
|--------------+-------------------------------------------------|
|8440 10 90 00 |Інші                                             |
|--------------+-------------------------------------------------|
|8441 10 10 00 |Верстати комбіновані поздовжньо-різальні та      |
|              |перемотувальні                                   |
|--------------+-------------------------------------------------|
|8441 10 20 00 |Інші верстати поздовжньо-різальні або            |
|              |поперечно-різальні                               |
|--------------+-------------------------------------------------|
|8441 10 30 00 |Машини гільйотинні паперорізальні                |
|--------------+-------------------------------------------------|
|8441 10 40 00 |Машини триножові різальні                        |
|--------------+-------------------------------------------------|
|8441 10 80 00 |Інші                                             |
|--------------+-------------------------------------------------|
|8443 11 00 00,|Машини для офсетного друку та обладнання і       |
|8443 19 10 00,|частини до них, крім товарної позиції            |
|8443 19 31 00,|8443 90 05 00                                    |
|8443 19 35 00,|                                                 |
|8443 19 39 00,|                                                 |
|8443 19 90 00,|                                                 |
|8443 60 00 00,|                                                 |
|8443 90 10 00,|                                                 |
|8443 90 80 00 |                                                 |
------------------------------------------------------------------ 
 

     У разі порушення вимог щодо цільового використання зазначених товарів платник податку зобов'язаний сплатити ввізне мито в установленому законом порядку;

{ Статтю 19 доповнено пунктом "о" згідно із Законом N 2410-III ( 2410-14 ) від 17.05.2001; із змінами, внесеними згідно із Законами N 2751-III ( 2751-14 ) від 04.10.2001, N 440-IV ( 440-15 ) від 16.01.2003, N 745-IV ( 745-15 ) від 15.05.2003; в редакції Закону N 1300-IV ( 1300-15 ) від 20.11.2003; із змінами внесеними згідно із Законами N 3351-IV ( 3351-15 ) від 17.01.2006, N 521-VI ( 521-17 ) від 18.09.2008, N 2797-VI ( 2797-17 ) від 17.12.2010, N 3180-VI (3180-17 ) від 05.04.2011 }

 

{ Пункт "р" статті 19 виключено на підставі Закону N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 }

 

     р) до 1 січня 2016 року товари, які ввозяться у митному режимі імпорту (реімпорту) суб'єктами літакобудування, що підпадають під дію норм статті 2 Закону України "Про розвиток літакобудівної промисловості" ( 2660-14 ), за такими кодами Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД) ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ):
 

     2707 20 90 00, 2707 30 10 00, 2707 60 00 00, 2710 11 21 00, 2710 19 81 00, 2710 19 99 00, 2712 20 90 00, 2805 30 90 00, 2818 10 90 00, 2827, 2835, 3204 90 00 00, 3207 40 30 00, 3208, 3209, 3211 00 00, 3214 10 10 10, 3603 00, 3604 90 00 00, 3703 10 00 00, 3703 90 10 00, 3824 10 00 90, 3824 90 35 00, 3824 90 40 00, 3824 90 50 00, 3824 90 65 00, 3901, 3909, 3911, 3917, 3919, 3920, 3921, 4002, 4005, 4006 90 00 00, 4006 90 00 90, 4008, 4009, 4011 30 10 00, 4016, 4017 00, 7003, 7007, 7019, 7202, 7205 10 00 00, 7205 29 00 00, 7207, 7208, 7209, 7211, 7212, 7213, 7214, 7215, 7217, 7218, 7219, 7220, 7221 00 10 00, 7223, 7224 90 18 00, 7225, 7226, 7227, 7228, 7229, 7304, 7311 00 10 00, 7312, 7315, 7318, 7326, 7407, 7409, 7411, 7413 00, 7419, 7502, 7504 00 00 00, 7505, 7506, 7507, 7508, 7601, 7603, 7604, 7605, 7606, 7607 11 90 00, 7607 19 99 00, 7607 20 91 00, 7608, 7609 00 00 00, 7616, 8101, 8102, 8104, 8105, 8108, 8111 00 90 00, 8112, 8307, 8409 10 10 00, 8411 11 10 00, 8411 12 11 00, 8411 12 13 00, 8411 12 19 00, 8411 12 90 00, 8411 21 10 00, 8411 22 11 00, 8411 22 19 00, 8411 81 10 00, 8411 82 10 00, 8411 91 10 10, 8411 91 10 90, 8411 91 90 00, 8411 99 10 00, 8412 10 10 00, 8412 21 10 00, 8412 29 10 00, 8412 31 10 00, 8412 39 10 00, 8412 80 91 00, 8412 90 10 00, 8413 19 10 00, 8413 20 10 00, 8413 30 10 00, 8413 50 10 00, 8413 60 10 00, 8413 70 10 00, 8413 81 10 00, 8413 91 10 00, 8414 10 10 00, 8414 20 10 00, 8414 30 10 00, 8414 51 10 00, 8414 59 10 00, 8414 80 10 00, 8414 90 10 00, 8415 81 10 00, 8415 82 10 00, 8415 83 10 00, 8415 90 10 00, 8419 50 10 00, 8419 81 10 00, 8419 90 10 00, 8421 19 10 00, 8421 21 10 00, 8421 23 10 00, 8421 29 10 00, 8421 31 10 00, 8421 39 10 00, 8424, 8425 11 10 00, 8425 19 10 00, 8425 31 10 00, 8425 39 10 00, 8425 42 10 00, 8425 49 10 00, 8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8466, 8471 10 10 00, 8471 41 10 00, 8471 49 10 00, 8471 60 10 00, 8471 70 10 00, 8473 30, 8479 89 10 00, 8481, 8482, 8483, 8501 20 10 00, 8501 31 10 00, 8501 32 10 00, 8501 33 10 00, 8501 34 10 00, 8501 40 10 00, 8501 51 10 00, 8501 52 10 00, 8501 53 10 00, 8501 61 10 00, 8501 62 10 00, 8501 63 10 00, 8502 11 10 00, 8502 12 10 00, 8502 13 10 00, 8502 20 10 00, 8502 39 10 00, 8502 40 10 00, 8504 10 10 00, 8504 31 10 00, 8504 32 10 00, 8504 33 10 00, 8504 40 10 00, 8504 50 10 00, 8505, 8506, 8507 10 10 00, 8507 20 10 00, 8507 30 10 00, 8507 40 10 00, 8507 80 10 00, 8507 90 10 00, 8511 10 10 00, 8511 20 10 00, 8511 30 10 00, 8511 40 10 00, 8511 50 10 00, 8511 80 10 00, 8515, 8525 10 10 00, 8525 20 10 00, 8526 10 10 00, 8526 91 11 00, 8526 91 19 00, 8526 91 90 00, 8526 92 10 00, 8528 21 90 00, 8529 10 10 00, 8529 90 10 00, 8531 10 10 00, 8531 20 10 00, 8531 80 10 00, 8532, 8533, 8535, 8536, 8537, 8538 10 00 00, 8538 90 99 00, 8541, 8542, 8543, 8544, 8545, 8546, 9014 10 10 00, 9014 20 13 00, 9014 20 18 00, 9014 20 90 00, 9014 90 90 00, 9017 20, 9017 30, 9017 80, 9020 00, 9023, 9024, 9025 11 10 00, 9025 19 10 00, 9025 80 15 00, 9025 90 10 00, 9026 10 10 00, 9026 20 10 00, 9026 80 10 00, 9026 90 10 00, 9027, 9029 10 10 00, 9029 20 10 00, 9030 10 10 00, 9030 20 10 00, 9030 31 10 00, 9030 39 10 00, 9030 40 10 00, 9030 83 10 00, 9030 89 10 00, 9030 90 10 00, 9031 80 10 00, 9031 90 10 00, 9032 10 10 00, 9032 20 10 00, 9032 81 10 00, 9032 89 10 00, 9033.
 

     Обсяг та порядок ввезення таких товарів визначаються Кабінетом Міністрів України ( 680-2010-п ).

У разі порушення цільового використання таких товарів або перевищення граничного обсягу їх ввезення у митному режимі імпорту (реімпорту) до суб'єктів літакобудування застосовуються норми пункту 123.2 статті 123 Податкового кодексу України ( 2755-17 ); { Абзац четвертий пункту "р" частини першої статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2856-VI ( 2856-17 ) від 23.12.2010 } { У частину першу статті 19 включено пункт "р" згідно із Законом N 1814-VI (1814-17 ) від 20.01.2010 - норма змін застосовується з першого числа місяця, наступного за місяцем, на який припадає день опублікування Закону N 1814-VI ( 1814-17 ) від 20.01.2010 }
 

     с) архівні документи, придбані з метою їх внесення до Національного архівного фонду; { Статтю 19 доповнено пунктом "с" згідно із Законом N 2888-III ( 2888-14 ) від 13.12.2001 }

 

{ Пункт "т" статті 19 виключено на підставі Закону N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 }

 

     у) матеріали, устаткування та комплектуючі вироби (крім підакцизних), що ввозяться вітчизняними підприємствами для переробки, комплектування на митній території України з подальшим вивезенням за межі України для реалізації інвестиційних проектів у Туркменистані відповідно до Спільного Розпорядження Президента України Л. Кучми і Президента Туркменистану С. Ніязова "Про будівництво і фінансування інвестиційних об'єктів загальнодержавного значення в Туркменистані" ( 795_700 ), підписаного 4 жовтня 2000 року, якщо такі товари не виробляються в Україні або не відповідають вимогам замовників, визначених у контрактах (договорах). Перелік та обсяг таких товарів затверджуються Кабінетом Міністрів України відповідно до контрактів (договорів), укладених цими підприємствами з метою будівництва інвестиційних об'єктів у Туркменистані.
 

     У разі порушення вимог щодо цільового використання зазначених товарів платник податку зобов'язаний сплатити ввізне мито і пеню у порядку і розмірах, установлених цим Законом;

{ Статтю 19 доповнено пунктом "у" згідно із Законом N 43-IV ( 43-15 ) від 04.07.2002 }

{ Пункт "у-1" виключено у зв'язку з виключенням пункту 3 розділу VII Закону N 40-IV ( 40-15 ) від 04.07.2002 на підставі Закону N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 }
 

{ Пункт "ф" статті 19 виключено на підставі Закону N 1300-IV ( 1300-15 ) від 20.11.2003 }

 

     х) у період з 1 січня 2004 року по 31 грудня 2008 року матеріали, комплектуючі вироби та обладнання (далі - товари) за кодами УКТ ЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) 2523 90 90 00, 3824 90 95 00, 3909 10 00 00, 8207 19 90 00, 8414 80 29 00, 8419 50 90 00, 8419 89 98 00, 8428 20 99 00, 8428 31 00 00, 8430 49 00 00, 8501 52 99 00, 8502 20 99 00, 8705 20 00 00 і 9027 10 10 90, що використовуються для підвищення безпеки робіт на вугільних шахтах, попередження вибухів метану, а також зменшення його викидів у довкілля за переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України, якщо такі товари не виробляються підприємствами на території України.
 

     У разі порушення вимог щодо цільового використання зазначених товарів платник податку зобов'язаний сплатити ввізне мито в порядку і розмірах, визначених законом;

{ Статтю 19 доповнено пунктом "х" згідно із Законом N 1595-IV ( 1595-15 ) від 04.03.2004 }
 

     ц) фармацевтична продукція, сполуки, що використовуються для її виготовлення, які не виробляються в Україні і класифікуються за групами 28, 29, 30 УКТ ЗЕД ( 2371б-14 ), перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України; { Статтю 19 доповнено пунктом "ц" згідно із Законом N 1637-IV ( 1637-15 ) від 18.03.2004 }
 

     ч) устаткування, яке працює на відновлюваних джерелах енергії, енергозберігаюче обладнання і матеріали, засоби вимірювання, контролю та управління витратами паливно-енергетичних ресурсів, обладнання та матеріали для виробництва альтернативних видів палива або для виробництва енергії з відновлюваних джерел енергії (далі - товари) за умов, якщо ці товари застосовуються платником податків для власного виробництва та якщо ідентичні товари з аналогічними якісними показниками не виробляються в Україні.
 

     Перелік таких товарів із зазначенням кодів УКТ ЗЕД ( 2171а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 

     У разі порушення вимог щодо цільового використання зазначених товарів платник податків зобов'язаний сплатити ввізне мито та пеню у порядку і розмірах, визначених законом;

{ Частину першу статті 19 доповнено пунктом "ч" згідно із Законом N 760-V ( 760-16 ) від 16.03.2007 - зміни діють протягом трьох років з дня набрання чинності Законом N 760-V ( 760-16 ) від 16.03.2007; із змінами, внесеними згідно із Законом N 1391-VI ( 1391-17 ) від 21.05.2009; в редакції Закону N 2797-VI ( 2797-17 ) від 17.12.2010 }
 

     ш) техніка, устаткування, майно і матеріали, що ввозяться на митну територію України та вивозяться за межі цієї території, призначені для власного використання розвідувальними органами України; { Статтю 19 доповнено пунктом "ш" згідно із Законом N 3200-IV ( 3200-15 ) від 15.12.2005 }
 

     щ) матеріали, устаткування та комплектуючі (далі - товари), що використовуються для виробництва:
 

     устаткування, яке працює на відновлюваних джерелах енергії;
 

     матеріалів, сировини, устаткування та комплектуючих, які будуть використовуватися у виробництві альтернативних видів палива або виробництві енергії з відновлюваних джерел енергії;
 

     енергозберігаючого обладнання і матеріалів, виробів, експлуатація яких забезпечує економію та раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів;
 

     засобів вимірювання, контролю та управління витратами паливно-енергетичних ресурсів;
 

     матеріалів, сировини та устаткування, які будуть використовуватися у нанотехнологічних виробництвах або працювати з використанням нанотехнологій.
 

     Зазначені у цьому пункті товари звільняються від оподаткування за умов, якщо ці товари застосовуються платником податків для власного виробництва та якщо ідентичні товари з аналогічними якісними показниками не виробляються в Україні.
 

     Перелік таких товарів із зазначенням кодів УКТ ЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 

     У разі порушення вимог щодо цільового використання зазначених товарів платник податку зобов'язаний сплатити ввізне мито та пеню у порядку і розмірах, визначених законом.

{ Частину першу статті 19 доповнено пунктом "щ" згідно із Законом N 760-V ( 760-16 ) від 16.03.2007 - зміни діють протягом трьох років з дня набрання чинності Законом N 760-V ( 760-16 ) від 16.03.2007; із змінами, внесеними згідно із Законом N 1391-VI ( 1391-17 ) від 21.05.2009; в редакції Закону N 2797-VI ( 2797-17 ) від 17.12.2010 }
 

     щ-1) до 1 вересня 2012 року товари (крім підакцизних), які не виробляються в Україні або виробляються, але не відповідають технічним характеристикам світового рівня та вимогам міжнародних спортивних організацій, з метою їх використання для будівництва і оснащення (придбання обладнання та інвентарю) спортивних споруд, що є об'єктами чемпіонату.
 

     Перелік ( 378-2011-п ) та обсяги таких товарів з визначенням їх кодів згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 

     У разі порушення вимог щодо цільового використання таких товарів (послуг) платник податку зобов'язаний сплатити ввізне мито в установленому законом порядку;

{ Частину першу статті 19 доповнено пунктом "щ" згідно із Законом N 962-V ( 962-16 ) від 19.04.2007; пункт "щ" частини першої статті 19 замінено пунктом "щ-1" згідно із Законом N 1474-VI ( 1474-17 ) від 05.06.2009 - зміна діє до 1 вересня 2012 року }
 

     щ-2) предмети (крім тих, що підпадають під визначення підакцизних товарів), які до 1 вересня 2012 року ввозяться на митну територію України у митному режимі імпорту УЄФА, призначеними УЄФА особами або учасниками чемпіонату (крім збірної України) відповідно до статті 11 Закону України "Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні" ( 962-16 ).
 

     Обсяги та порядок ввезення таких предметів встановлюються у спосіб, визначений Кабінетом Міністрів України.
 

     Перелік таких предметів за кодами УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) визначається окремим законом.
 

     У разі порушення цільового використання таких предметів або їх відчуження на митній території України за будь-яку компенсацію застосовуються норми пункту 123.2 статті 123 Податкового кодексу України ( 2755-17 ); { Абзац пункту "щ-2" частини першої статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2856-VI ( 2856-17 ) від 23.12.2010 }

{ Частину першу статті 19 доповнено пунктом "щ-2" згідно із Законом N 2372-VI ( 2372-17 ) від 29.06.2010 - зміна діє до 1 вересня 2012 року }
 

     щ-3) до 1 вересня 2012 року товари (крім підакцизних), які не виробляються в Україні або виробляються, але не відповідають технічним характеристикам світового рівня та вимогам міжнародних організацій цивільної авіації, що ввозяться на митну територію України під митним режимом імпорту з метою їх використання для будівництва та оснащення аеропортів, які є об'єктами фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, за такими кодами Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД) ( 2371в-14, 2371г-14 ): 7326 90 98 90, 8405 10 00 00, 8414 40 90 00, 8428 33 00 00, 8428 90 95 00, 8429 19 00 00, 8429 20 00 00, 8429 51 99 00, 8430 20 00 00, 8504 40 90 00, 8530 80 00 00, 8704 22 91 00, 8704 23 91 00, 8705 30 00 90, 8705 90 90 90, 8709 19 90 00, 8716 80 00 00, 9015 80 11 00, 9024 80 99 00, 9405 40 10 00, 9405 99 00 90.
 

     Обсяги та порядок ввезення таких товарів затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 

     У разі порушення цільового використання зазначених товарів або їх відчуження на митній території України застосовуються норми статті 123 Податкового кодексу України" ( 2755-17 ).

{ Частину першу статті 19 доповнено пунктом "щ-3" згідно із Законом N 3675-VI ( 3675-17 ) від 08.07.2011 - вводиться в дію одночасно з набранням чинності нормативно-правовим актом Кабінету Міністрів України щодо визначення обсягів та порядку ввезення товарів, що підпадають під пільговий режим оподаткування ( 1052-2011-п ) (18.10.2011) - див. п.2 розділу II Закону N 3675-VI ( 3675-17 ) від 08.07.2011 }
 

     ю) тимчасово, до 1 січня 2011 року, обладнання та комплектуючі вироби до нього товарних груп 84, 85, 90 УКТ ЗЕД ( 2371г-14 ), які не виробляються в Україні та ввозяться на митну територію України промисловими підприємствами, а також основні фонди, матеріали, обладнання, устаткування та комплектуючі вироби, крім підакцизних товарів, які ввозяться промисловими підприємствами з метою створення нових виробництв із впровадженням енергозберігаючих технологій, у тому числі ввезення таких товарів як внесків до статутних фондів цих підприємств.
 

     Порядок ввезення ( 284-2009-п ), перелік таких підприємств та товарів встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 

     У разі порушення вимог щодо цільового використання зазначених товарів платник податку зобов'язаний сплатити ввізне мито та пеню у порядку і розмірах, визначених законом.

{ Частину першу статті 19 доповнено пунктом "ю" згідно із Законом N 694-VI ( 694-17 ) від 18.12.2008 - Закон визнано неконституційним згідно з Рішенням Конституційного Суду N 18-рп/2009 ( v018p710-09 ) від 14.07.2009 }
 

     я) до 1 січня 2015 року ввізне мито не справляється при ввезенні на митну територію України товарів, які, у межах ратифікованих Верховною Радою України міжнародних договорів (угод) України з питань космічної діяльності щодо створення космічної техніки (включаючи агрегати, системи та їх комплектуючі для космічних комплексів, космічних ракет-носіїв, космічних апаратів та наземних сегментів космічних систем), імпортуються резидентами - суб'єктами космічної діяльності в Україну ( 102-2010-п ) та класифікуються за такими кодами Української товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД) ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ):
 

     281810, 2830200000, 2837, 2901, 2903, 2921, 2929, 2931009590, 29339020, 320720, 3208, 3209, 3214, 3403, 3506, 3602000000, 360300, 3604, 3701, 3703, 3707, 3810, 381400, 3901, 390300, 3906, 3907, 3908900000, 3909, 3911, 3917, 3919, 3920, 3921, 3926, 4002, 4005, 4008, 4016, 4017001100, 4823400000, 4901, 4906000000, 5208, 5407, 5607, 5903, 5906, 5911909000, 681510, 6902, 7002, 7007119000, 7019, 7202, 7211, 7214, 7215, 7217, 7219, 7220, 7222, 722300, 7224 - 7226, 7228, 7229, 7304, 7407, 7409 - 7411, 741300, 7505, 7506, 7508, 7601, 7604 - 7608, 7616, 8101, 8102, 8104, 8105, 8108, 8112, 8307, 8412, 8414, 8421, 8471, 8473, 8479, 8482, 8483309000, 8501, 8504, 8506, 8507, 8517, 8524, 8526, 8529, 8532, 8533, 8536 - 8538, 8540 - 8544, 8547, 8803, 9014, 9015, 902300, 9026, 9027, 9030 - 9033, 9306901000.
 

     Порядок і обсяги ввезення зазначених товарів визначаються Кабінетом Міністрів України.

{ Частину першу статті 19 доповнено пунктом "я" згідно із Законом N 1342-VI ( 1342-17 ) від 19.05.2009 }
 

     я) у період з 1 січня 2010 року до 1 січня 2019 року техніка, обладнання, устаткування, що використовуються для реконструкції існуючих і будівництва нових підприємств з виробництва біопалив і для виготовлення та реконструкції технічних і транспортних засобів з метою споживання біопалив, які класифікуються за кодами УКТ ЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ), визначеними статтею 7 Закону України "Про альтернативні види палива" ( 1391-14 ), якщо такі товари не виробляються та не мають аналогів в Україні. Порядок ввезення зазначених техніки, обладнання та устаткування ( 581-2011-п ) визначається Кабінетом Міністрів України.
 

     У разі порушення вимог щодо цільового використання зазначених товарів суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності зобов'язаний сплатити ввізне мито в порядку і розмірах, визначених законом;

{ Частину першу статті 19 доповнено пунктом "я" згідно із Законом N 1391-VI ( 1391-17 ) від 21.05.2009 }
 

     я-1) технічні та транспортні засоби, у тому числі самохідні сільськогосподарські машини, що працюють на біопаливі та класифікуються за кодами УКТ ЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ), визначеними статтею 7 Закону України "Про альтернативні види палива" ( 1391-14 ), якщо такі товари не виробляються в Україні.
 

     Порядок ввезення зазначених технічних та транспортних засобів ( 581-2011-п ), у тому числі самохідних сільськогосподарських машин, визначається Кабінетом Міністрів України.
 

     У разі порушення вимог щодо цільового використання зазначених товарів суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності зобов'язаний сплатити ввізне мито в порядку і розмірах, визначених законом.

{ Частину першу статті 19 доповнено пунктом "я-1" згідно із Законом N 1391-VI ( 1391-17 ) від 21.05.2009 }
 

     Для проектів технологічних та наукових парків, зареєстрованих у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку, справляння ввізного мита здійснюється з урахуванням положень, встановлених законами України "Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків" ( 991-14 ) та "Про наукові парки" ( 1563-17 ).

{ Статтю 19 доповнено частиною другою згідно із Законом N 3333-IV ( 3333-15 ) від 12.01.2006; в редакції Закону N 1563-VI ( 1563-17 ) від 25.06.2009 }
 

     Стаття 20. Зниження рівня митного обкладення
 

     Допускається зниження ставок мита при ввезенні на митну територію України та вивезенні за межі цієї території товарів та інших предметів:

 

{ Пункт "а" статті 20 виключено на підставі Закону N 1451-VI ( 1451-17 ) від 04.06.2009 }

 

     б) пошкоджених до пропуску їх через митний кордон України, але придатних для використання як вироби або матеріали;

     в) в інших випадках, що визначаються Кабінетом Міністрів України. { Пункт "в" статті 20 в редакції Декрету N 36-93 від 23.04.93 }
 

     Стаття 21. Обкладення митом при перетині кордону спеціальних митних зон
 

     Допускається безмитне ввезення та вивезення або пільгове обкладення митом товарів, які:

     ввозяться у спеціальні митні зони на території України для кінцевого споживання в цих зонах;

     вивозяться із спеціальних митних зон для споживання за межами митної території України та походять з цих зон;

     вивозяться із спеціальних митних зон на митну територію України та походять з цих зон.

     Розмір пільг, передбачених цією статтею, і порядок їх надання встановлюються Верховною Радою України згідно з законами України про спеціальні митні зони шляхом прийняття окремого закону для кожної з таких зон.
 

{ Частину третю статті 21 виключено на підставі Закону N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 }
{ Частину четверту статті 21 виключено на підставі Закону N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 }
{ Частину п'яту статті 21 виключено на підставі Закону N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 }
{ Частину шосту статті 21 виключено на підставі Закону N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 }
{ Частину сьому статті 21 виключено на підставі Закону N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 }
{ Частину восьму статті 21 виключено на підставі Закону N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 }
{ Частину дев'яту статті 21 виключено на підставі Закону N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 }
{ Частину десяту статті 21 виключено на підставі Закону N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 }
{ Частину одинадцяту статті 21 виключено на підставі Закону N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 }
{ Частину дванадцяту статті 21 виключено на підставі Закону N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 }
{ Частину тринадцяту статті 21 виключено на підставі Закону N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 }
{ Частину чотирнадцяту статті 21 виключено на підставі Закону N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 }
 

     Стаття 22. Тарифні преференції
 

     Допускається встановлення преференцій щодо ставок Єдиного митного тарифу України ( 4а-93, 4б-93, 4в-93 ) у вигляді звільнення від обкладення митом, зниження ставок мита або встановлення квот на преференційне ввезення щодо товарів та інших предметів, які:

     походять з держав, що утворюють разом з Україною митний союз або зону вільної торгівлі;
 

{ Абзац третій статті 22 виключено на підставі Закону N 170/97-ВР від 03.04.97 }
 

     обертаються в прикордонній торгівлі.
 

     Стаття 23. Умовно-безмитне ввезення і вивезення
 

     Товари та інші предмети, що тимчасово ввозяться на митну територію України і призначені для зворотного вивезення за її межі у встановлені строки у незмінному стані або відремонтованому вигляді, а також товари та інші предмети, що тимчасово вивозяться за межі митної території України та призначені для зворотного ввезення на цю територію у встановлені строки у незмінному стані, пропускаються через митний кордон України без сплати мита. Строки умовно-безмитного ввезення та вивезення визначаються Митним кодексом України.
 

     Стаття 24. Повернення мита
 

     Мито, сплачене за товари, ввезені на митну територію України для складання, монтажу, переробки або обробки з подальшим зворотним вивезенням протягом одного року, може бути повністю або частково повернуто власнику товарів при їх вивезенні за межі митної території України та пред'явленні свідоцтв про використання цих товарів для цілей, зазначених у цій статті.
 

     Стаття 25. Повернення над міру стягненого та стягнення недобраного мита
 

     Сума над міру стягнутого мита підлягає поверненню власникові товарів та інших предметів на його вимогу протягом одного року з моменту митного оформлення.

     Мито, не сплачене у строки, на які було надано відстрочку та розстрочку сплати, а так само не сплачене в результаті інших дій, що спричинили його недобір, стягується за розпорядженням митних органів України у безспірному порядку.

     Своєчасно не сплачене мито стягується за весь час заборгованості бюджету з нарахуванням пені в розмірі 0,2 відсотка суми недоїмки за кожний день прострочення, включаючи день сплати.
 

Розділ IV
 

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

     Стаття 26. Міжнародні договори України
 

     Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж ті, що містяться у цьому Законі та інших актах законодавства України про митний тариф, то застосовуються правила міжнародного договору. 

 Президент України                                      Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 5 лютого 1992 року
     N 2097-XII