Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про податок на добавлену вартість" 21 лютого 1992 року N 2149-XII

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

( Дію Закону зупинено на підставі Декрету N 14-92 від 26.12.92, ВВР 1993, N 10, ст.78 )
 

Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про податок на добавлену вартість"
 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 21, ст.299 )
 

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     I. Внести такі зміни і доповнення до Закону України "Про податок на добавлену вартість" ( 2007-12 ):
 

     1. У статті 5:
 

     пункти "а", "к", "н", "р" викласти у такій редакції:
 

     "а) експорт товарів (робіт, послуг), включаючи послуги по транспортуванню, навантаженню, розвантаженню, перевантаженню товарів, що експортуються, та при транзиті іноземних вантажів через територію України за вільно конвертовану валюту, якщо інше не передбачено угодами між Україною та іншими державами";
 

     "к) науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи, що проводяться за рахунок державного бюджету, госпрозрахункові розробки, виконувані установами освіти, а також здійснювані протягом 1992 року інші науково-дослідні і проектно-конструкторські роботи";
 

     "н) лікарські засоби та вироби медичного призначення, які реалізуються через аптечні установи";
 

     "р) житлово-комунальні послуги для населення: опалення, газопостачання, водопостачання, каналізація, телефонний зв'язок і радіотрансляція";
 

     доповнити статтю пунктами "у", "ф", "х", "ц", "ч" такого змісту:
 

     "у) м'ясо худоби і птиці та напівфабрикати з нього, що реалізуються в межах України;

     ф) дитячі журнали, а також газети, засновані Верховною Радою України, Верховною Радою Кримської АРСР, місцевими Радами народних депутатів або трудовими колективами;

     х) вартість спорудження житла для житлово-будівельних кооперативів та індивідуальних замовників, а також вартість спорудження житла та інших об'єктів соціально-культурного призначення для колгоспів, радгоспів, які здійснюються за власні кошти; роботи по благоустрою, озелененню, зовнішньому освітленню та експлуатації міських шляхів і вартість робіт по ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, що виконуються за рахунок коштів бюджету;

     ц) промислові товари для дітей дошкільного віку і продукти дитячого харчування, а також послуги по пранню білизни для лікарень, шкільних та дошкільних закладів, учбових закладів та інших бюджетних установ;

     ч) путівки для відпочинку і лікування (крім міжнародних)".
 

     2. У статті 7:
 

     у підпункті "б" пункту 2 слова "відповідно до пунктів "е" - "к" замінити словами "відповідно до пунктів "е" - "к" і "ч".
 

     У другому абзаці пункту 3 слова "відповідно до пунктів "а" - "д", "л" - "т" замінити словами "відповідно до пунктів "а" - "д", "л" - "ц".
 

     II. Закон набирає чинності з дня його прийняття. 

 Президент України                                     Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 21 лютого 1992 року
      N 2149-XII