Про внесення доповнень до деяких законодавчих актів 19 лютого 1992 року N 2139-XII


З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

Про внесення доповнень до деяких законодавчих актів
 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 20, ст. 276 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законом N 2121-III ( 2121-14 ) від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 5-6, ст.30 )
 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

( Пункт 1 втратив чинність на підставі Закону N 2121-III ( 2121-14 ) від 07.12.2000 )
 

     2. Частину третю статті 9 Закону Української РСР "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 29, ст. 377) після абзаца п'ятого доповнити абзацом такого змісту:
 

     " - виступає гарантом кредитів, що надаються суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності іноземними банками, фінансовими та іншими міжнародними організаціями під заставу Державного валютного фонду та іншого державного майна України".
 

     У зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим. 

 Президент України                                     Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 19 лютого 1992 року
      N 2139-XII