Про визнання такою, що втратила чинність, останньої частини статті 30 Закону Української РСР "Про свободу совісті та релігійні організації" 19 лютого 1992 року N 2140-XII


З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

Про визнання такою, що втратила чинність, останньої частини статті 30 Закону Української РСР "Про свободу совісті та релігійні організації"

 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР) 1992, N 20, ст.277 )
 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     Визнати такою, що втратила чинність, останню частину статті 30 Закону Української РСР "Про свободу совісті та релігійні організації" ( 987-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 25, ст. 283). 

 Президент України                                       Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 19 лютого 1992 року
      N 2140-XII