Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України 13 березня 1992 року N 2199-XII


З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України
 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 23, ст.346 )
 

{ Із змінами, внесеними згідно з Декретом N 13-92 від 26.12.92, ВВР, 1993, N 10, ст.77 Кодексом

N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14, N 15-16, N 17, ст.112 }
 

     У зв'язку з введенням в дію Закону України "Про селянське (фермерське) господарство" ( 2009-12 ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

 

{ Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

 

{ Дію розділу II зупинено згідно з Декретом N 13-92 від 26.12.92 }

     II. Внести до Закону Української РСР "Про прибутковий податок з громадян Української РСР, іноземних громадян та осіб без громадянства" ( 1306-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 43, ст. 568) такі зміни:
 

     1. Підпункт "д" пункту 1 статті 4 викласти у такій редакції:
 

     "д) члени селянських (фермерських) господарств звільняються від сплати прибуткового податку з доходів, одержуваних ними від роботи в цих господарствах".
 

     2. Розділ VI "Оподаткування доходів громадян від ведення селянського (фермерського) господарства" виключити.
 

     3. Розділи VII, VIII і IX вважати відповідно розділами VI, VII і VIII.
 


 Президент України                                     Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 13 березня 1992 року
       N 2199-XII