Про скасування кримінальних покарань у вигляді заслання і вислання 6 березня 1992 року N 2175-XII

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

Про скасування кримінальних покарань у вигляді заслання і вислання
 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 23, ст. 337 )
 

( Вводиться в дію Постановою ВР N 2175а-XII ( 2175а-12 ) від 06.03.92, ВВР, 1992, N 23, ст.338 )
 

( Із змінами, внесеними згідно з Кодексами N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131 - набуває чинності 01.09.2001 N 1129-IV ( 1129-15 ) від 11.07.2003, ВВР, 2004, N 3-4, ст. 21 - набуває чинності 01.01.2004 )

 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     Скасувати кримінальні покарання у вигляді заслання і вислання, у зв'язку з чим внести до законодавчих актів України такі зміни:
 

( Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )
( Розділ II втратив чинність на підставі Кодексу N 1129-IV (
 1129-15 ) від 11.07.2003 - набуває чинності з 01.01.2004 )

 

 Президент України                                       Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 6 березня 1992 року
          N 2175-XII