Про внесення змін до статті 45 Закону Української РСР "Про державний нотаріат"

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

Про внесення змін до статті 45 Закону Української РСР "Про державний нотаріат"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 14, ст.123 )

 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     Внести зміни до статті 45 Закону Української РСР "Про державний нотаріат" ( 3377-08 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1975 р., N 1, ст.4; 1978 р., N 19, ст.283; 1979 р., N 39, ст.497), виклавши частини другу і третю у такій редакції:
 

     "За заявою громадської організації за місцем останньої роботи або проживання спадкодавця, родичів або інших близьких осіб померлого, у якого не залишилось спадкоємців, про встановлення йому надгробка державний нотаріус при наявності грошового вкладу на ім'я померлого дає розпорядження банківській установі про переказ підприємству або організації, що встановлює надгробок, його вартості.

     При відсутності в складі спадкового майна грошових сум державний нотаріус дає розпорядження про видачу з спадкового майна речей, вартість яких не повинна перевищувати суми фактично зроблених витрат на потреби, зазначені у частинах першій та другій цієї статті".

 

 Президент України                                       Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 28 січня 1993 року
          N 2951-XII