Про доповнення статті 61 Основ законодавства України про охорону здоров'я

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

Про доповнення статті 61 Основ законодавства України про охорону здоров'я

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 15, ст.132 )

 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     Статтю 61 Основ законодавства України про охорону здоров'я ( 2801-12 ) викласти у такій редакції:
 

     "Стаття 61. Дитяче харчування
 

     Держава забезпечує дітей віком до трьох років виготовленими переважно на промисловій основі з екологічно чистої сировини якісними дитячими сумішами та іншими продуктами дитячого харчування.

     Контроль за виконанням санітарно-гігієнічних та інших нормативних вимог щодо продуктів дитячого харчування покладається на органи державного санітарного нагляду".

 

 Президент України                                       Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 3 лютого 1993 року
      N 2978-XII