Про внесення зміни до статті 5 Закону України "Про Конституційний Суд України"

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

( Закон втратив чинність на підставі Закону N 422/96-ВР від 16.10.96, ВВР, 1996, N 49, ст.272 )
 

Про внесення зміни до статті 5 Закону України "Про Конституційний Суд України"

 ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 15, ст.133 )

 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     У частині шостій статті 5 Закону України "Про Конституційний Суд України" ( 2400-12 ) слова "шляхом таємного голосування" замінити словами "таємним голосуванням шляхом подачі бюлетенів".

 

 Президент України                                       Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 4 лютого 1993 року
          N 2991а-XII