Про порядок одержання згоди Ради народних депутатів на притягнення депутата до відповідальності


З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

( Закон втратив чинність на підставі Закону N 11/98-ВР від 13.01.98, ВВР, 1998, N 20, ст.102 )
 

Про порядок одержання згоди Ради народних депутатів на притягнення депутата до відповідальності

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 21, ст.220 )
 

     Стаття 1. Для одержання згоди Ради народних депутатів на притягнення депутата до кримінальної відповідальності, його арешт або застосування до нього заходів адміністративного стягнення, що накладаються у судовому порядку, відповідний прокурор вносить в Раду подання. Воно може бути внесено і прокурором вищого рівня.

     Подання вноситься перед пред'явленням депутату звинувачення, або дачею санкції на арешт, або направленням справи про адміністративне правопорушення до суду.

     Прокурор вищого рівня може відкликати подання про одержання згоди на притягнення депутата до відповідальності, внесене в Раду прокурором нижчого рівня.
 

     Стаття 2. Рада розглядає подання прокурора не пізніше, ніж у місячний строк, приймає мотивоване рішення і в триденний строк повідомляє про нього прокурора. Депутат має право брати участь у розгляді Радою питання про його депутатську недоторканність.
 

     Стаття 3. У разі відмови сільської, селищної, міської (міста районного значення), районної у місті Ради народних депутатів в згоді на притягнення депутата до кримінальної відповідальності, його арешт або застосування до нього заходів адміністративного стягнення, що накладаються у судовому порядку, для вирішення цього питання по суті прокурор має право ввійти з поданням до відповідної міської чи районної Ради. У разі відмови міської або районної Ради дати таку згоду питання може бути вирішено по суті за поданням прокурора Республіки Крим або прокурора області Верховною Радою Республіки Крим чи відповідною обласною Радою народних депутатів. У разі незгоди з рішенням обласної, міської (міста республіканського підпорядкування) Ради про відмову в згоді на притягнення депутата до кримінальної відповідальності, його арешт або застосування до нього заходів адміністративного стягнення, що накладаються у судовому порядку, Генеральний прокурор України має право звернутися з поданням про вирішення питання по суті до Верховної Ради України.
 

     Стаття 4. Прокурор, який вносив подання в Раду, в триденний строк з дня закінчення провадження по справі зобов'язаний повідомити Раду, що дала згоду на притягнення депутата до відповідальності або його арешт, про наслідки слідства або розгляду справи.
 

     Стаття 5. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

 Президент України                                      Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 21 квітня 1993 року
     N 3120-XII