Про внесення змін до статті 54 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

Про внесення змін до статті 54 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"


 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 29, ст.305 )
 

( Вводиться в дію Постановою ВР N 3294-XII ( 3294-12 ) від 17.06.93, ВВР, 1993, N 29, ст.306 )

 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     1. Викласти статтю 54 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 13, ст.178) в такій редакції:
 

     "Пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв'язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи можуть призначатися за бажанням громадянина із заробітку, одержаного за роботу у зоні відчуження в 1986-1990 рр., у розмірі відшкодування фактичних збитків, який визначається згідно з законодавством, без обмеження.

     Обчислення і призначення пенсій по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсій у зв'язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи із заробітку за межами зони відчуження провадяться на загальних підставах відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12). При цьому вони не можуть перевищувати:

     по I групі інвалідності - 36 мінімальних пенсій за віком;

     по II групі інвалідності - 29 мінімальних пенсій за віком;

     по III групі інвалідності - 18 мінімальних пенсій за віком.
 

     В усіх випадках розміри пенсій для інвалідів, відносно яких встановлено зв'язок з Чорнобильською катастрофою, не можуть бути нижчими:

     по I групі інвалідності - 10 мінімальних пенсій за віком;

     по II групі інвалідності - 8 мінімальних пенсій за віком;

     по III групі інвалідності - 6 мінімальних пенсій за віком".
 

     2. Зупинити дію Декрету Кабінету Міністрів України "Про доповнення статті 54 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" N 29-93 ( 29-93 ).

 

 Президент України                                       Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 17 червня 1993 року
      N 3285-XII