Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про Збройні Сили України"


З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про Збройні Сили України"

 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 44, ст.421 )

 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     Внести до Закону України "Про Збройні Сили України" ( 1934-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 9, ст.108) такі зміни і доповнення:
 

     1. Статті 2 і 4 викласти в такій редакції:

     "Стаття 2. Питання використання Збройних Сил України для виконання завдань, не пов'язаних з обороною держави, вирішується виключно Верховною Радою України, а у випадках, передбачених Законом України "Про надзвичайний стан", - Президентом України";
 

     "Стаття 4. Загальна структура Збройних Сил України, види Збройних Сил України, роди військ (сил); їх чисельний склад, озброєння, фінансове та матеріально-технічне забезпечення затверджуються Верховною Радою України за поданням Президента України.

     До складу Збройних Сил України входять такі види:

     сухопутні війська (війська наземної оборони);

     війська повітряної оборони (військово-повітряні сили і сили протиповітряної оборони);

     військово-морські сили".
 

     2. У статті 5 слово "Головнокомандуючий" замінити словами "Верховний Головнокомандуючий".
 

     3. Частину першу статті 9 доповнити реченням такого змісту:

     "Плани дислокації та розташування Збройних Сил України затверджуються Президентом України".

 

 Президент  України                                      Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 21 жовтня 1993 року
      N 3548-XII