Про доповнення Декрету Кабінету Міністрів України "Про місцеві податки і збори"

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

{ Закон втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14, N 15-16, N 17, ст.112 }
 

Про доповнення Декрету Кабінету Міністрів України "Про місцеві податки і збори"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 32, ст.340 )

 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     I. Внести до Декрету Кабінету Міністрів України від 20 травня 1993 року N 56-93 "Про місцеві податки і збори" такі доповнення:
 

     1. Статтю 1 Декрету доповнити абзацом такого змісту:
 

     "податок з продажу імпортних товарів".
 

     2. Доповнити Декрет статтею 17-1 такого змісту:
 

     "Стаття 17-1. Податок з продажу імпортних товарів
 

     Платниками податку з продажу імпортних товарів є юридичні особи і громадяни, які зареєстровані як суб'єкти підприємництва.
 

     Об'єктом оподаткування є сумарна вартість товарів за ринковими цінами, що зазначається у декларації, яка подається щоквартально до державної податкової інспекції по району (місту) за місцезнаходженням (місцем проживання) суб'єкта підприємництва.
 

     Граничний розмір податку з продажу імпортних товарів не повинен перевищувати 3 відсотків виручки, одержаної від реалізації цих товарів".
 

     II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

 Президент України                                       Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 17 червня 1993 року
     N 3293-XII