Про внесення до деяких законодавчих актів України змін і доповнень щодо удосконалення попереднього розслідування

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

Про внесення до деяких законодавчих актів України змін і доповнень щодо удосконалення попереднього розслідування

 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 34, ст.355 )
 

{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексами N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131

     N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012 }

 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

 

{ Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012 }
 

( Розділ II втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності з 01.09.2001 )
 

     III. Внести такі зміни до статті 51 Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 39, ст.570):
 

     частину першу викласти в такій редакції:
 

     "Дрібне розкрадання державного або колективного майна шляхом крадіжки (крім випадків вчинення її з проникненням у приміщення чи інше сховище), шахрайства, привласнення, розтрати чи зловживання службовим станом - тягне за собою накладення штрафу від половини до двох з половиною мінімальних розмірів заробітної плати або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку".
 

     У назві статті та частині третій слово "громадського" замінити словом "колективного".

 

 Президент України                                       Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 30 червня 1993 року
          N 3351-XII