Про визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Основ законодавства України про культуру

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Основ законодавства України про культуру

 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 18, ст.190 )

 

     У зв'язку з прийняттям Основ законодавства України про культуру ( 2117-12 ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     Визнати такими, що втратили чинність:
 

     1. Постанову ВУЦВК і РНК УСРР від 8 червня 1927 року "Про пільги державним оперним театрам" (ЗУ УСРР, 1927 р., N 25, ст.129).
 

     2. Постанову ВУЦВК і РНК УСРР від 15 березня 1930 року "Про пільги державній капелі "Думка" (ЗЗ УСРР, 1930 р., N 8, ст.88).
 

     3. Постанову ВУЦВК від 20 червня 1932 року "Про Всеукраїнський центральний музей революції" (ЗЗ УСРР, 1932 р., N 17-18, ст.124).
 

     4. Пункт 7 розділу "У галузі культурно-соціального будівництва" постанови 5 сесії ВУЦВК XII скликання від 12 лютого 1933 року "Про затвердження постанов, ухвалених у період між 3 і 5 сесіями ВУЦВК, що їх, на підставі арт. 35 Конституції УСРР, має затвердити сесія ВУЦВК" (ЗЗ УСРР, 1933 р., N 12, ст.143).
 

     5. Постанову Верховної Ради УРСР від 29 червня 1960 року "Про стан і заходи по дальшому поліпшенню культурно-освітньої роботи серед трудящих Української РСР" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1960 р., N 23, ст.174).
 

     6. Постанову Верховної Ради УРСР від 12 квітня 1967 року "Про роботу культурно-освітніх закладів Української РСР по підготовці до 50-річчя Великої Жовтневої соціалістичної революції" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1967 р., N 15, ст.117).

 

 Президент України                                       Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 3 березня 1993 року
          N 3040-XII