Про внесення змін і доповнень до статті 6 Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу"

З А К О Н   У К Р А Ї Н И

  Про внесення змін і доповнень до статті 6 Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу"

 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 44, ст.419 )

 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     Внести до Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 27, ст. 385) такі зміни і доповнення:
 

     У статті 6:
 

     частину першу пункту 3 викласти в такій редакції:
 

     "3. Міністра оборони України і начальника Генерального штабу Збройних Сил України призначає Президент України після затвердження їх кандидатур Верховною Радою України";
 

     частину другу пункту 3 викласти в такій редакції:
 

     "Призначення та звільнення з посади заступників Міністра оборони України, командуючих видами Збройних Сил України, командуючих військами військових округів і оперативних командувань та командуючих окремими арміями провадяться Президентом України за поданням Міністра оборони України";
 

     доповнити пункт 3 новою частиною четвертою такого змісту:
 

     "На посади Міністра оборони України та його заступників можуть призначатись як військовослужбовці, так і цивільні особи".

 

 Президент України                                       Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 21 жовтня 1993 року
      N 3546-XII