Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України "Про акцизний збір"

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

{ Закон втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14, N 15-16, N 17, ст.112 }
 

Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України "Про акцизний збір"
 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 50, ст.470 )
 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     1. Пункт "в" статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року N 18-92 "Про акцизний збір" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 10, ст.82, N 26, ст.281) викласти в такій редакції:
 

     "в) митна (у разі її відсутності - закупівельна) вартість імпортних товарів (продукції), придбаних за іноземну валюту або в порядку обміну чи безплатної передачі".
 

     2. В абзацах четвертому і п'ятому пункту "а" статті 4 та частині першій статті 5 цього Декрету слова "вільно конвертована валюта, крім валюти країн СНД" у всіх відмінках замінити словами "іноземна валюта" у відповідних відмінках.
 

     3. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.

 

 Президент України                                       Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 19 листопада 1993 року
          N 3628-XII