Про внесення змін до Закону України "Про прокуратуру" та Кримінально-процесуального кодексу України

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

Про внесення змін до Закону України "Про прокуратуру" та Кримінально-процесуального кодексу України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 22, ст.229 )
 

{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексом N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012 }

 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     Внести такі зміни до законодавчих актів України:
 

     I. До Закону України "Про прокуратуру" ( 1789-12 ):
 

     частину першу статті 31 викласти в такій редакції:
 

     "Право дачі санкції на арешт особи належить Генеральному прокуророві України, прокурорам Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, прирівняним до них прокурорам та їх заступникам, міським, районним, іншим прирівняним до них прокурорам. Таке право надається також заступникам прокурорів міст і районів з населенням понад 150 тисяч, якщо це обумовлено спеціальним наказом Генерального прокурора України".

 

{ Розділ II втратив чинність на підставі Кодексу N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012 }

 

 Президент України                                     Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 22 квітня 1993 року
      N 3130-XII