Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

З А К О Н   У К Р А Ї Н И

  Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 3, ст. 15 )
 

( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом N 435-IV ( 435-15 ) від 16.01.2003, ВВР, 2003, NN 40-44, ст.356 - набуває чинності з 01.01.2004 )

 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     У зв'язку з прийняттям Закону України "Про власність" ( 697-12 ) внести зміни до таких законодавчих актів України:
 

( Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 435-IV ( 435-15 ) від 16.01.2003 - набуває чинності з 01.01.2004 )
 

     II. Визнати такими, що втратили чинність, статті 8-11, 14 Указу Президії Верховної Ради Української РСР від 9 грудня 1963 року "Про порядок введення в дію Цивільного і Цивільного процесуального кодексів Української РСР" ( 1990-06 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1963 р., N 51, ст.731; 1985 р., N 23, ст.542).
 

     III. Частину третю статті 141 Житлового кодексу Української РСР ( 5464-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1983 р., додаток до N 28, ст.573) виключити.
 

     IV. Цей Закон набирає чинності з моменту його опублікування.

 

 Президент України                                       Л.КРАВЧУК
 

 м. Київ, 16 грудня 1993 року
          N 3718-XII