Про внесення змін до декретів Кабінету Міністрів України про валютне регулювання

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

Про внесення змін до декретів Кабінету Міністрів України про валютне регулювання

 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 49, ст.462 )

( Вводиться в дію Постановою ВР N 3652-XII ( 3652-12 ) від 25.11.93, ВВР, 1993, N 49, ст.463 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом N 185/94-ВР від 23.09.94, ВВР, 1994, N 40, ст.364 )

 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     Внести до декретів Кабінету Міністрів України такі зміни:
 

     1. Пункт 1 статті 8 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 17, ст.184) викласти в такій редакції:
 

     "1. Для валютних операцій використовуються валютні (обмінні) курси іноземних валют, виражені у валюті України, курси валютних цінностей в іноземних валютах, а також у розрахункових (клірингових) одиницях. Зазначені курси встановлюються Національним банком України за погодженням з Кабінетом Міністрів України".
 

( Стаття 2 втратила чинність на підставі Закону N 185/94-ВР від 23.09.94 )

 

 Президент України                                       Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 25 листопада 1993 року
          N 3651-XII