Про внесення змін до Закону України "Про колективне сільськогосподарське підприємство"

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

Про внесення змін до Закону України "Про колективне сільськогосподарське підприємство"
 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 24, ст.254 )

 

     У зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про підприємництво" ( 2697-12 ) Верховна Рада Українип о с т а н о в л я є:
 

     Пункти 2 і 3 статті 3 Закону України "Про колективне сільськогосподарське підприємство" ( 2114-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 20, ст.272) викласти в такій редакції:
 

     "2. Підприємство вважається створеним і набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації у виконавчому комітеті міської, районної в місті Ради народних депутатів або в районній, районній міст Києва і Севастополя державній адміністрації за місцезнаходженням підприємства.

     Державна реєстрація підприємства здійснюється не пізніше 15 днів з дня подання необхідних документів органу, який здійснює реєстрацію.
 

     3. Відмова в державній реєстрації може бути оскаржена в судовому порядку".

 

 Президент України                                     Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 4 травня 1993 року
      N 3172-XII