Про внесення доповнень до Закону України "Про плату за землю"

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

{ Закон втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14, N 15-16, N 17, ст.112 }
 

Про внесення доповнень до Закону України "Про плату за землю"
 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 51, ст.479 )

 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     Частину першу статті 16 Закону України "Про плату за землю" ( 2535-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 38, ст.560) викласти у такій редакції:
 

     "Земельний податок сплачується рівними частками:

     - землекористувачами, які є юридичними особами, - щомісячно до 15 числа наступного за звітним місяця;

     - землекористувачами - виробниками товарної сільськогосподарської продукції та фізичними особами - до 15 серпня і 15 листопада".

 

 Президент України                                     Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 16 грудня 1993 року
      N 3708-XII