Про внесення доповнення до Декрету Кабінету Міністрів України "Про заходи щодо завершення комерціалізації підприємств і організацій державної торгівлі, громадського харчування та сфери послуг"

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

Про внесення доповнення до Декрету Кабінету Міністрів України "Про заходи щодо завершення комерціалізації підприємств і організацій державної торгівлі, громадського харчування та сфери послуг"

 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 51, ст.477 )
 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     Доповнити абзац другий статті 2 Декрету Кабінету Міністрів України від 15 грудня 1992 року N 10-92 "Про заходи щодо завершення комерціалізації підприємств і організацій державної торгівлі, громадського харчування та сфери послуг" ( Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 7, ст.54 ) таким реченням: "Міністерству оборони України, Міністерству транспорту України, Міністерству енергетики і електрифікації України, Міністерству сільського господарства і продовольства України, Державному комітету України по нафті і газу забезпечити проведення комерціалізації підприємств і організацій державної торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, що належать до сфери їх управління, відповідно до схеми комерціалізації та плану проведення робіт, погоджених з робочою групою з питань комерціалізації, утвореною Кабінетом Міністрів України".

 

 Президент України                                     Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 26 листопада 1993 року
      N 3664-XII