Про внесення змін до Закону України "Про арбітражний суд" у зв'язку з утворенням арбітражного суду міста Севастополя

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

( Закон втратив чинність на підставі Закону N 3018-III ( 3018-14 ) від 07.02.2002, ВВР, 2002, N 27-28, ст.180 )
 

Про внесення змін до Закону України "Про арбітражний суд" у зв'язку з утворенням арбітражного суду міста Севастополя

 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 33, ст.348 )
 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     Внести такі зміни до Закону України "Про арбітражний суд" ( 1142-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 36, ст.469; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 32, ст.455):
 

     1. У назвах і текстах статей 6, 7, 8 і 9, текстах статей 5, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 32, 34, 35 і 37 слова "м. Києва" замінити словами "міст Києва і Севастополя".
 

     2. У абзаці другому пункту 5 частини першої статті 13 слова "голови, його заступників та арбітрів арбітражного суду Республіки Крим" виключити.

 

 Президент України                                       Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 30 червня 1993 року
      N 3346-XII