Про внесення змін до декретів Кабінету Міністрів України "Про податок на добавлену вартість" та "Про акцизний збір"


З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

Про внесення змін до декретів Кабінету Міністрів України "Про податок на добавлену вартість" та "Про акцизний збір"

 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 50, ст.471 )
 

{ Із змінами, внесеними згідно із Законом N 168/97-ВР від 03.04.97, ВВР, 1997, N 21, ст.156 Кодексом

N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14, N 15-16, N 17, ст.112 }

 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     I. Внести до декретів Кабінету Міністрів України такі зміни:
 

{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 168/97-ВР від 03.04.97 }
 

{ Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

 

     II. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.

 

 Президент України                                     Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 19 листопада 1993 року
       N 3630-XII