Про внесення змін до статті 13 Закону України "Про банки і банківську діяльність"

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

( Закон втратив чинність на підставі Закону N 2121-III ( 2121-14 ) від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 5-6, ст.30 )

 

Про внесення змін до статті 13 Закону України "Про банки і банківську діяльність"

 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 29, ст.307 )

 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     Внести зміни до статті 13 Закону України "Про банки і банківську діяльність" ( 872-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 25, ст.281; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 47, ст.644), виклавши її у такій редакції:
 

     "Стаття 13. Регулювання рівня процентних ставок
 

     Національний банк здійснює регулювання рівня процентних ставок банківських та інших фінансово-кредитних установ України".

 

 Президент України                                     Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 17 червня 1993 року
      N 3289-XII