Про внесення змін і доповнень до декретів Кабінету Міністрів України про податок на добавлену вартість

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

Про внесення змін і доповнень до декретів Кабінету Міністрів України про податок на добавлену вартість

 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 49, ст.458 )
 

( Із змінами, внесеними згідно із Законами N 3898-XII ( 3898-12 ) від 01.02.94, ВВР, 1994, N 20, ст.120 N 168/97-ВР від 03.04.97, ВВР, 1997, N 21, ст.156 )

 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     I. Внести такі зміни і доповнення до декретів Кабінету Міністрів України про податок на добавлену вартість:
 

( Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 3898-12 від 01.02.94 )
 

( Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 168/97-ВР від 03.04.97 )

 

     II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

 Президент України                                       Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 19 листопада 1993 року
          N 3627-XII