Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України

 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 26, ст.276 )
 

( Із змінами, внесеними згідно з Кодексами N 2768-III ( 2768-14 ) від 25.10.2001, ВВР, 2002, N 3-4, ст.27 - набуває чинності з 01.01.2002 року N 435-IV ( 435-15 ) від 16.01.2003, ВВР, 2003, NN 40-44, ст.356 - набуває чинності з 01.01.2004 року N 1618-IV ( 1618-15 ) від 18.03.2004, ВВР, 2004, N 40-41, 42, ст.492 )

 

     У зв'язку з прийняттям Закону України "Про заставу" ( 2654-12 ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів України:
 

( Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 435-IV ( 435-15 ) від 16.01.2003 - набуває чинності з 01.01.2004 )
 

( Розділ II втратив чинність на підставі Кодексу N 1618-IV ( 1618-15 ) від 18.03.2004 )
 

( Розділ III втрачає чинність з 01.01.2002 року на підставі Кодексу N 2768-III ( 2768-14 ) від 25.10.2001 )

 

 Президент України                                       Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 5 травня 1993 року
          N 3179-XII